DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Foto: Royal Grographic Society
Foto: Royal Grographic Society
9. mar 2022
Det länge eftersökta skeppet Endurance har hittats på 3000 meters djup i Antarktis.

Från DYKs stora artikelbank

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser