DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Tech-dykning i Kroatien
BIG BLUE   Deco i klart blått vatten efter ett dyk på Maris. Det känns ganska annorlunda, jämfört med hur det kan vara hemma, där man ofta inte kan se sin buddy på stoppet längre ner.
21. apr 2021
Det finns många spår och lämningar kvar från gruvdriften i Sala Silvergruva, framförallt i de vattenfyllda delarna av gruvan. Ett av rummen har varit av särskilt intresse för dykarna inom...
21. apr 2021
Det finns många spår och lämningar kvar från gruvdriften i Sala Silvergruva, framförallt i de vattenfyllda delarna av gruvan. Ett av rummen har varit av särskilt intresse för dykarna inom Dykprojektet Sala Silvergruva. Nu har man äntligen lyckats ta reda på vad det har använts till.
Foto: Anders Torstensson
Foto: Anders Torstensson

Från DYKs stora artikelbank

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser