DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Udstyr  Utrustning
10 datorer – med sinne för algoritmer
10 datorer – med sinne för algoritmer
10 datorer – med sinne för algoritmer
En grafisk vy med de två dyken. Under bägge dyken tillbringade vi god tid på de största djupet, detta för att belasta datorerna med bottentid. Därefter gick vi långsamt upp mot ytan.
10 datorer – med sinne för algoritmer
En grafisk vy med de två dyken. Under bägge dyken tillbringade vi god tid på de största djupet, detta för att belasta datorerna med bottentid. Därefter gick vi långsamt upp mot ytan.
10 datorer – med sinne för algoritmer
De tio testexemplaren monterades sida vid sida så att deras displayer kunde fotodokumenteras under alla faser av dyket, och analyseras efteråt.

10 datorer

– med sinne för algoritmer

Av John Bantin

Idag är dykdatorn en mycket potent produkt som alla stora tillverkare har på menyn. Men vad skiljer dem åt, egentligen? Vi har testat 10 olika datorer som sinsemellan har 7 olika formler, framtagna för att hindra deras ägare från att drabbas av tryckfallssjuka. Vilka modeller är försiktigast och vilka är generösast med tiderna? Vi tog med dem ned till 50 meter för att testa.

För ett antal år sedan fanns det en brittiskbyggd sportkärra som jag dreglade över. Den var en av de snabbaste bilar som fick köra på landsväg. Senare kom kärran i en ännu vassare V12-version. Jag var heltänd på att få köra en runda. Det fick jag. Då blev jag besviken. Den accelererade inte bara som en rymdraket. Den var lika urusel på att ta kurvor. Och den gick nästan inte att få stopp på.
Man påstår att de flesta har bestämt sig för vilken bil de ska köpa långt innan de går till bilhandlaren. Vi blir förförda av kärrans utseende mycket mer än av dess prestanda. Inom dykningen är det bara alltför sant. Speciellt när det gäller att köpa dykdator.
Programskrivande magiker inom datorvärlden och deras kompisar bland formgivarna kan stoppa in mera räknekraft i mojängen på din handled än som fanns tillgängligt för det där ”jätteklivet för mänskligheten” på månen. Vissa dykdatorer klarar inte bara att dessutom vara kalender och armbandsur. De har till på köpet ett eller annat dataspel inbyggt. Somliga har menyer i lager på lager. Andra skriker ”köp mig” med flott och snitsigt utseende. Extrafinesserna med bjäfs och prål blir viktigare vid köptillfället än kärnan av prestanda som dykdator.

Teorier
Vilka är då kärnfunktionerna hos en dykdator? Ingen fabrikant törs sätta sitt produktansvar i fara genom att uppge det. Grundtanken för varje tillverkare av dykdatorer måste ändå vara en och densamma. Att ta dig upp från dyket utan att du råkar ut för tryckfallssjuka.
Ibland åstadkommer man det genom att helt enkelt kontrollera farten på uppstigningen. Ibland lägger man till en paus på vägen upp. Pausen kallas med en förskönande omskrivning för ”säkerhetsstopp”. Ibland tillfogar man även flera pauser under uppstigningen (”dekostopp”). Allra viktigast är likafullt själva formeln för att genomföra beräkningarna. Formeln kallas algoritm. Den tar hänsyn till hur djupt du har varit och hur länge – och hur snabbt du går mot ytan.
Algoritmen är ändå inte bara en enkel matematisk formel. Varje algoritmskrivare måste försöka lista ut vad som händer inuti datorägarens kropp innan det går att börja knåpa på en dykalgoritm. Här börjar de olika versionerna av teorin bakom dekompression att få betydelse.
Mikrobubblor är pyttesmå. Det hörs på namnet. Men de kan slå sig ihop och ge symptom på tryckfallssjuka. Gas i dykarens vävnader – löser den sig helt enkelt i kroppsvätskorna? Eller bildar den bubblor? Eller bäggedera? Ska den snabbaste tillåtna tryckminskningen per tidsenhet vara fast? Eller ska den variera? Är relativt snabb uppstigning till ”etappdjup” enligt den gamla Haldanemodellen för att sedan ta en lång paus på grunt vatten bäst? Ska dykaren ta flera pauser på större djup för att tillåta ”långsamma” vävnader att vädra ut gas? Eller bidrar sådana pauser bara till att dykaren tar upp ännu mera gas?
Allt är bara teorier. Vi vet egentligen inte.
Förresten: vem är...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser