DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Dykkemedicin  Dykerimedicin
Allt om dina öron – och hör sen!
Fungerar inte din tryckutjämningsmetod? Då finns det många fler att pröva.
Allt om dina öron – och hör sen!
1. Ytteröra 2. Yttre hörselgång 3. Trumhinna 4. Hörselben 5. Båggångar 6. Ovala fönstret 7. Runda fönstret 8. Hörselsnäcka 9. Örontrumpet 10. Balansnerv 11. Hörselnerv

Allt om dina öron

– och hör sen!

Av dr. Ian Sibley-Calder
När en person vänder sig till en dykläkare är det rätt stor sannolikhet att det handlar om personens öron – en akilleshäl för många som vill njuta av undervattensvärlden. Vi har samlat ihop några av de vanligaste frågorna som dykläkare får och här kommer svaren.

Ämnet står högst på listan. Det kan knappast finnas någon dykare som inte haft problem med tryckutjämning åtminstone någon gång.
Förståelse för hur örat är byggt underlättar när problemet ska förklaras. Längre fram finns en teckning av örats byggnad. Där kan du se hur yttre hörselgången går in till trumhinnan. Trumhinnan utgör en stängd gräns mot mellanörat. I mellanörat finns hörselbenen som överför ljudvågorna till innerörat.
Tryckskillnader mellan hörselgången och mellanörat kan bara utjämnas via de mycket smala örontrumpeterna som mynnar i svalgets bakre del.
Trycket ökar när vi dyker ner. Då blir trycket i svalget och i hörselgången i stort sett detsamma. Men trycket i mellanörat ökar inte. Skillnaden måste utjämnas. Annars gör det ont i trumhinnan när den trycks inåt och sträcks. Utebliven utjämning av trycket kan orsaka blödningar i trumhinnan. I värsta fall går trumhinnan sönder – den brister.
Naturen gillar inte tomrum. Undertrycket gör att kroppsvätska sugs in i mellanörat från omgivande mjuka vävnader – antingen som en klar vätska eller som blod. Det här är en anledning till att så många dykare klagar över en känsla av dövhet eller av ”bomull i öronen” när de har slarvat med tryckutjämningen.
Vätskan kan ta veckor på sig att sugas upp av vävnaderna igen. Rekommendationen är att avstå från dykning tills symptomen har avklingat fullständigt.
Vi avvärjer problemet genom att vara noggranna med att utjämna mellan omgivningens tryck och trycket i mellanörat. Här är några vanliga metoder för att underlätta utjämningen:

  • Före neddykningen, flytande i ytan med tömd väst, gör en försiktig tryckutjämning (se metoderna här intill). Det ger dig lite extra luft i mellanöron och bihålor att starta med.
  • Gå om möjligt ner med fötterna först. Då blir det enklare att få upp luft genom örontrumpeterna till mellanöronen. Ställningen är naturligare. Ta hjälp av nedstigningslina eller ankarlina. Att vända ansiktet uppåt hjälper också.
  • Gör en försiktig tryckutjämning varje halvmeter de första fem meterna. Glesare efterhand som du kommer längre ner.
  • Smärta kan inte accepteras. Gör det ont? Dåhar du gått ner utan att tryckutjämna tillräckligt noga.
  • Ibland känner du att det är stopp i örontrumpeterna. Stanna upp, försök igen, gå eventuellt upp en meter eller två för att minska det omgivande trycket. Vicka på huvudet och vänd det krånglande örat uppåt.

I svalget sitter några små ”kuddar” av mjuk vävnad precis där örontrumpeterna mynnar. Mängder av dykare får svårt med tryckutjämningen på grund av dem – och för att vi sällan behöver tryckutjämna på land. Speciellt brukar nybörjare ha svårigheter på sina ungefär 30 första dyk. Vana dykare kan råka ut för den vid upprepad dykning.
Att träna tryckutjämning flitigt men försiktigt hjälper. Långsam och kontrollerad nedstigning med fötterna först är en bra metod. Tryckutjämna flera gånger på...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser