DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Udstyr  Utrustning
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Vandagraph AD300 
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Alpha-1 
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Analox O2EII 
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Vandagraph MD300 
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Nuvair O2 Quickstick
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
OMS ox-an
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Dynatron OxySpy 
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Vandagraph Tek-Ox
Analysera mera! – nio sätt att kolla din nitrox
Vandagraph VN202

Analysera mera!

– nio sätt att kolla din nitrox

Av John Bantin

Allt fler väljer att ha annan gas än luft i sina flaskor. Inte minst gäller detta för den som åker på en liveaboard i varma vatten där man utan att frysa kan njuta av den förlängda bottentid som till exempel nitrox ger. Vi förklarar hur mätningen av syrgashalten går till i teorin och testar nio handhållna enheter i praktiken.

Dykarlivet var enklare förr. Du fick flaskan fylld med luft. Vanligtvis var det ren, filtrerad och avfuktad luft. Du sniffade på den. Ingen oljedoft? Då var den OK. Oljesmak kunde få dig att må illa på dyket. Var den förorenad med kolmonoxid? Det kunde du inte veta. Då dog du.
Principen var enkel. Du andades. Du försökte låta bli att göra slut på luften innan du var tillbaka vid ytan.
Luft är en blandning av kvävgas och syrgas. Vi måste alltid hålla reda på hur mycket kvävgas våra vävnader kan ha sugit upp medan vi vistades under tryck på djupet. Ju djupare vi gick desto kortare tid hade vi på oss. Det var vad vi använde dyktabeller till. Så långt har ingenting ändrats.
Sedan kläckte någon idén med nitrox. Jag tror det var Royal Navy under andra världskriget. Men det är hemligstämplat. Man kunde öka halten av syrgas i den blandning som annars vore luft. Då minskar effekterna av att kvävgas löser sig i vävnaderna. I sin enklaste form tillåter nitrox längre dyktid utan dekostopp på varje givet djup.
Nybörjare ställer förstås som första fråga: Får man använda större flaska för att dra fördel av den längre dyktiden? Då säger förståsigpåarna: Håll dig till samma tider som på luft. Då ökar du säkerhetsmarginalerna.

Syrgasförgiftning
Förhöjd syrgashalt har ett pris. Säg att du andas syrgas med högre partialtryck än 1,6 bar. Då ökar risken för syrgasförgiftning. Gränsen för sådan förgiftning är ingen exakt vetenskap. Diskussionen fortsätter om var gränsen egentligen ligger.
Att sätta gränsen vid 1,6 bar fick stöd i statistiken vid konferensen ”Planet Tec” vid mitten av 1990-talet. Utbildningsorganisationerna är alltid rädda för rättegångar och skadestånd. De tenderade att satsa på en gräns vid 1,4 bar. Med vanlig luft (=nitrox21) skulle det innebära 54 meter som maximalt dykdjup.
Ändå höll Brett Gilliam en gång världsrekordet för dykning på vanlig luft. Det låg vid storleksordningen 146 meter. Rekordet har slagits sedan dess. Jag kommer ihåg att Rob Palmer gjorde en serie dyk till 120 meter på luft. Han tycks ha klarat sig på fem av sex dyk (testa inte sånt själv!). Vi kan egentligen bara säga en sak. Faran för syrgasförgiftning tycks bli värre ju fler dyk vi gör efter varandra (”kumulativ effekt”). Och den drabbar varje individ olika.
Dykvärlden har nu tagit till sig nitrox. Det har blivit möjligt tack vare ett membransystem. Man ”filtrerar bort” delar av kvävgasen ur luften. På det viset har vi en säker och pålitlig metod att framställa en ”fetare” blandning av syrgas och kvävgas. Innan vi börjar dyka måste vi veta de exakta andelarna i blandningen. Sedan kan vi planera dyket efter det.
Var och en av oss behöver nu kunna analysera andningsgasen själv. Först då kan vi vara säkra på att vi har rätt blandning för det vi tänker göra.
Luft och nitrox levereras numera ofta från samma fyllningsstation. Därför kan man hävda att alla dykare borde analysera...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser