DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Bakterier i havet
1 av 1

Bakterier i havet

Av: Karina Aarup Mikkelsen Illustration: Charly

Bakterierna är havets minsta och talrikaste organismer. De lever i alla miljöer från havsytan till djuphaven. Trots sin blygsamma storlek spelar bakterierna en helt central roll i havens ämnesomsättning. Vi ska titta närmare på havens bakterier.

Bakterierna är havets minsta och talrikaste organismer. De lever i alla miljöer från havsytan till djuphaven. Trots sin blygsamma storlek spelar bakterierna en helt central roll i havens ämnesomsättning. Vi ska titta närmare på havens bakterier.
Bakteriernas närvaro i haven har varit känd länge. Tidigare trodde man att bakterierna spelade en minimal roll i havsmiljön. Traditionella metoder att räkna bakterier (bland annat att odla dem på plattor) avslöjade bara små mängder. Därför ansåg man att planktonalgerna utgjorde basen i näringskedjan. Nu har nya metoder och tekniker utvecklats. De har lyft på slöjan för bakteriernas viktiga roll för havens ämnesomsättning – både i antal och betydelse.

Bakterierna i vattnet
– det mikrobiella kretsloppet

Stora delar av energin går förlorade från näringskedjan i form av upplöst organiskt material – exempelvis vid läckage från algceller eller utsöndringsprodukter från djur. Merparten av det upplösta materialet i havet är otillgängligt för andra organismer än bakterier. Bakterier som svävar i vattnet omsätter materialet till egna levande vävnader (bakteriebiomassa). I en rad steg blir de uppätna de av små en- och flercelliga djur i djurplankton. Först i slutsteget har planktondjuren sådan storlek att de kan kanaliseras in i de större organismernas näringskedja.
Saken handlar alltså om ett mikrobiellt kretslopp. Löst organiskt kol kommer tillbaka till näringskedjan sedan det tagits upp av bakterier. På det sättet blir stora mängder energi tillgängliga för näringskedjan igen. Det kan ha stor betydelse för exempelvis hur snabbt fiskar växer och hur mycket kol som hamnar på havsbottnen.

Bakterierna på bottnen
Stora delar av de energirika föreningarna faller ner på bottnarna. Där ligger de som bunden energi. Den är inte tillgänglig för organismer uppe i fria vattnet. Men enorma mängder bakterier lever på och i havsbottnen. De kan omsätta det organiska materialet. De frigjorda näringsämnena kan ligga gömda i havsbottnen. De kan också föras tillbaka mot ytan av passerande djuphavsströmmar. På det sättet blir de tillgängliga för näringskedjan igen.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser