DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

Baltic – Vraklexikon #23
1 av 1

Baltic

Vraklexikon #23

Öster om Stevns, 7 sjömil från Rødvig Havn

ståtlig

Den stiliga fyrmastade skonerten Baltic
byggdes 1919 i Lemland på Åland. Med sina ungefär 450 bruttoton var
Baltic ett av de största men också ett av de sista segelfartyg, som man
lyckades bygga på varvet.

Fartyget sjösattes i
september 1919 och begav sig ut på sin första resa under början av
1920. Under de påföljande åren besökte Baltic många hamnar i
Nordeuropa. Hon seglade i första hand med styckegods.


hösten 1938 lades hon vid kaj i Nystads hamn. Där låg hon kvar långt in
på det nya året. År 1939 bytte fartyget plötsligt ägare och kom sedan
snabbt ut på nya seglatser. På sin sista resa hade hon en last
flintskärvor från Dansk Flintexsport i Strøby Ladeplads. Förlisningen
inträffade på väg till Gustavsberg, där hela lasten skulle lossas.

minfält

Som
segelfartyg var Baltic inte tillåten att gå utan assistans genom de
tyska minfälten vid Drogden. Risken för att råka ut för en
minsprängning var uppenbart för hög. Därför ankrade man upp utanför
Stevns för att invänta en bogserbåt, som skulle komma och eskortera
Baltic genom minfältet.

Sent på eftermiddagen blåste det
upp kraftigt. Ankarfästet skulle inte kunna hålla i det hårda vädret,
och därför försökte man att finna en bättre ankringsplats. Man lättade
ankar och satte nordlig kurs för att ankra upp och vänta igen.

Bogserbåten dök aldrig upp, och efterhand tilltog vinden till storm.
Sjön gick allt högre och började slå in över bogen. Pumparna måste
snart bemannas för att inte skrovet snabbt skulle vattenfyllas och
fartyget sjunka.

läckor


morgonen den 2 oktober 1939 hade situationen efterhand blivit ganska
kritisk. Under nattens lopp hade skrovet fått åtskilliga läckor och
börjat ta in vatten. Mycket snart stod det klart, att ingenting kunde
göras för att rädda fartyget. Vädret tycktes inte heller bedarra. Nu
gällde det minuter, om besättningen skulle hinna rädda sig i land från
det sjunkande fartyget.

Ett tyskt krigsfartyg kom
slutligen upp jämsides med Baltic och plockade upp hennes besättning
praktiskt taget medan båten var på väg att sjunka under fötterna på
dem. Det hårda vädret med kraftig vind och hög sjö satte stopp för alla
försök att rädda det tungt lastade fartyget. Det sjönk kort efter att
hela besättningen räddats.

Manskapet förlorade alla sina ägodelar ombord. Det enda som kaptenen fick med sig i livbåten var skeppsdagboken.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser