DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Praksis  Praxis
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Till en början underlättar det att träna på att hantera sin SMB stående negativt avvägd på botten.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Spolen förbereder du innan dyket genom att knyta en stor och liten ögla längst ut på nylonlinan. Den stora öglan används för att låsa fast lyftsäcken och den lilla för att underlätta när de skall tas loss ifrån varandra.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Montera en loop av shock cord längst upp på benfickan. I den fäster du både spole och säck.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
SMB är placerad på vänster arm och den stora öglan som skall låsa fast spolen med säcken syns här tydligt.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Din SMB är ett utomordentligt verktyg för att synas tydligt i ytan.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Träna på att använda din utandningsluft för att fylla din ytmarkeringsboj. På detta sätt minskar du risk för att din octopus skall frysa och börja friflöda.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Vid dykning i tropiska vatten är det smidigt att redan innan dyket koppla ihop spole och säck. Eftersom vattnet är varmt kan du utan risk för frysning använda din octopus för att fylla säcken med luft.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Om du dyker på offshore-rev med starka strömmar är en SMB ofta ett krav. Driver du iväg ut i havet kan det annars vara mycket svårt att se dig bland vågorna.
Bemästra ytmarkeringsboj – En viktig färdighet för säker dykning
Försök att alltid hålla nylonlinan mellan spole och säck så sträckt som möjligt när de är ihopkopplade. På detta sätt undviker du att linan trasslar sig och fastnar i din utrustning.

Bemästra ytmarkeringsboj

– En viktig färdighet för säker dykning

Text och foto Mattias Sellin
Att årligen serva sin utrustning eller genomföra ett avrostningsdyk efter varje längre uppehåll är för de flesta en självklarhet. Men hur är det egentligen med kunskaperna kring vår ytmarkeringsutrustning, den så kallade dekobojen? Vad ska vi tänka på när vi väljer en ytmarkeringsboj, och hur kan vi finslipa våra färdigheter i att använda den? DYK hjälper dig med några tips och trix bland spolar, nylonlinor och säckar!

Vi dykare har ofta med oss en ofantligt stor mängd prylar ner i vattnet. Oinvigda människor som står på strandkanten tittar ibland lite suspekt på oss och undrar hur i hela friden vi skall kunna komma upp till ytan igen. De tror bestämt att vi skall sjunka som en sten och aldrig återkomma. Det mesta av det vi tar med oss under ytan är dock direkt nödvändigt och under våra kurser har vi tränats i att hantera utrustningen på bästa tänkbara sätt. Något som däremot sällan ingår i grundutbildningar är hur en ytmarkeringsboj används på ett korrekt sätt. Att använda en SMB ”Surface Marker Bouy”, speciellt i öppet vatten och under stressiga förhållanden, är faktiskt inte enkelt. Men med lite träning så går det snabbt att bygga upp sina färdigheter och på så sätt öka säkerheten kring dykningen avsevärt. 

Helsluten, halvsluten eller öppen

I grund och botten är det egentligen två frågor som du behöver ta ställning till vid valet av ytmarkeringsboj. Hur stor säck önskar du dig och på vilket sätt vill du fylla den med luft. Modellerna kan delas in i tre kategorier, – helsluten, halvsluten och öppen säck. 

Helslutna modeller är precis som det låter en helt sluten säck som vanligtvis fylls med hjälp av en inflatorslang eller separat gasflaska. Den öppna säcken är helt öppen i sin konstruktion, den saknar ofta övertrycksventiler och dumpventiler, vilket medför att den ofta är väldigt liten och enkel. Den fylls under ytan med hjälp av regulatorns andrasteg eller via dykarens utandningsluft. Nackdelen med denna typ av säck är att den hela tiden måste vara negativt belastad vid ytan för att inte tappa ut luft och sjunka ihop. Sist men inte minst så kommer den halvslutna säcken, vilken är konstruerad med en läppfunktion längst ner som förhindrar luften från att pysa ut. Den fylls på samma sätt som den öppna säcken, det vill säga med utandningsluft eller från regulatorns andrasteg. 

Övertrycksventiler och dumpventiler är så gott som obligatoriska på både slutna och halvslutna säckar. Utan övertrycksventil finns det risk att den luft som expanderar på väg upp mot ytan får så stor volym att sömmarna kan att brista. Dumpventilen används först och främst för att du skall kunna få ut luft och vatten från din säck när du skall rulla ihop den igen. Den kan också användas för att justera lyftkraften ifall du använder säcken som lyftredskap till lättare föremål. Alla ytmarkeringsbojar är tillverkade av vatten- och gastäta material. De billigaste är gjorda av enklare plaster, och de mer påkostade av slitstark väv, liknande den som finns i en avvägningsväst.

Form och färg

Ytmarkeringsbojar är vanligtvis klot- eller korvformade. Utan att generalisera så brukar de klotformade kallas för lyftsäck och är främst anpassade för att lyfta lättare föremål från botten till ytan. De korvformade modellerna har ofta namnet SMB och är konstruerade för att vara en tydlig ytmarkeringsboj....

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser