DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Big Tracy på långresa
1 av 1

Big Tracy

– brugd på långresa

AV Hannah Cleaver

Den som längtar efter stora hajmöten behöver inte åka längre än till England. Det är inte alla som tänker på att Nordatlanten faktiskt hyser världens näst största haj – brugden. Tackvare intensiv forskning har man nu lyckats avslöja en stor hemlighet om hajens liv.

Brugden är en långväga resenär. Den korsar Atlanten i ett nafs enligt nyligen genomförd forskning. De som gjorde upptäckten hoppas nu på ökad uppmärksamhet kring den planktonfrossande giganten. Då blir det kanske lättare att stödja de internationella försöken att skydda arten.
Forskarna uppmanar dykare att hålla sig till vissa regler, att om möjligt ta bilder för att identifiera individerna och att skicka in bilderna till ett övervakningsprojekt. Mauvis Gore från Marine Conservation International och Jackie Hall från Manx Basking Shark Watch lyckades märka två brugder och spåra dem. De insamlade uppgifterna visar att en 8 meter lång hona simmade mer än 5 900 sjömil och gjorde åtskilliga djupa dyk. Rekorddyket var 1 264 meter i Atlanten.
Undersökningen genomfördes i samarbete med miljövårdstjänstemannen Fiona Gell på Isle of Man och David Rowat vid Marine Conservation Society på Seychellerna. De kallade brugdhonan ”Tracy the Tower Insurance Shark” efter en av projektets sponsorer. Hon spårades i 81 dagar. Sedan lossnade satellitsändaren (som var värd 3 000 pund) utanför Newfoundlands kust.

Forskning och framsteg
Forskningsresultaten har publicerats i senaste numret av tidskriften Biology Letters. De tyder på att de planktonätande jättarna på bägge sidor av Stora Pölen bildar ett samlat bestånd snarare än två separata. Fyndet stödjer tidigare forskning. Den visade små genetiska skillnader mellan brugder vid de två kontinenterna.
Resultaten borde också uppmana miljövänner att samordna sina skyddsåtgärder internationellt. Jackie Hall berättar att forskarna var förtjusta över att kunna bidra till forskningen om brugd. Hon säger att deras grupp med sin nätsajt har lyckats väcka uppmärksamhet kring de hotade djuren.
”Vi ville informera allmänheten och öka medvetandet kring brugden i Nordatlanten” säger hon. ”Forskarna beräknar att det bara finns ungefär 8 200 individer av brugd i hela världen. Med rätta är de strängt skyddade av lagen. Arten fanns med i Bonnkonventionen om långvandrande arter 2005. Den rekommenderade förbud mot jakt på brugd i Nordatlanten.”
”Brugden förökar sig mycket långsamt. Det gör bestånden sårbara. Honan föder levande ungar. Hon får fem eller sex åt gången. Vid födseln är de ungefär 1,5 meter långa. Ytterst lite är känt om brugdens sexliv. Man tror att honan är gravid i 18 månader till tre år.”
”Under all den tid som människor har observerat brugdens liv har man bara bevittnat och registrerat en födsel. En fiskare fångade en gravid hona och släppte henne. Då fick han se hur hon födde sex ungar.”

En fena på reklam
Planktonätarna har jagats av människor i flera hundra år. Man har kokat levern för att utvinna olja ur den. Idag jagar man brugden för dess enorma ryggfena. Den kan bli två meter hög och är högt skattad av restaurangägare i Kina. De skyltar med fenorna för att göra reklam för hajfensoppa. ”Den otäcka ironin i saken är att...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser