DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Viden  Vetenskap
Blås - och lätta på trycket!
Blås - och lätta på trycket!
1 av 1

Blås

– och lätta på trycket!

Text: Jesper Kjøller Illustration: charly

Att utjämna tryckskillnader i mellanörat är något av det första nybörjare får lära sig och tryckutjämna kommer du att göra under alla dyk i ditt liv. Men någon gång trasslar det. Även den mest rutinerade dykaren kan råka ut för problem. Det förekommer faktiskt flera metoder för tryckutjämning. Kanske finns det någon metod som är bättre än den du använder nu?

Mest utbredd bland tryckutjämningsmetoderna är säkert den som kallas Valsalvas manöver. Du klämmer om näsan och blåser försiktigt mot den. Då pressas luft från lungorna upp genom örontrumpeterna och fyller på luft i mellanörat. Ett problem med Valsalvas manöver är att den inte aktiverar musklerna runt örontrumpeten. Metoden fungerar därför inte om trumpeten redan är blockerad av det omgivande trycket. Dessutom kan den vara lite för hård för den fina mekaniken i mellanörat. Det finns risk för att något går snett – särskilt om man av misstag råkar utföra den under en uppstigning när det redan är övertryck i mellanörat. Lyckligtvis finns det andra metoder. De har exotiska namn typ Toynbee, Lowry och Edmonds. Därtill kommer tryckutjämningens Rolls Royce: Frenzels manöver. Gemensamt för dem alla gäller att de kräver lite träning och tålamod för att bemästra. Kan du träna i bassäng där du kan koncentrera dig på tekniken? Då ska det nog gå bra.

Toynbee Metoden påminner om Valsalvas så till vida att du ska hålla om näsan. Men i stället för att blåsa ska du svälja. Då dras tungans bakersta del nedåt och örontrumpeterna öppnas. För en del räcker det med att bara svälja.
Lowry Metoden är en kombination av Valsalva och Toynbee. Du blockerar näsan och sväljer samtidigt som du blåser mot den stängda näsan. Då öppnas örontrumpeterna medan du pressar upp luft i mellanöronen. Det kräver lite koncentration för att välja och blåsa samtidigt men är kolossalt effektivt när det lyckas.
Frenzel Kort sagt använder den här metoden tungan som kolv eller pistong. Genom att höja bakersta delen av tungan kan du pressa upp luft i mellanöronen. Fördelen är att du inte använder luft från lungorna. Fridykare är ju tvungna att spara på luften. De föredrar därför den här metoden. Stäng struphuvudet och forma ljudet ”k” eller ”g”medan du håller för näsan. Träna framför en spegel och lägg märke till om adamsäpplet lyfter sig samtidigt som näsan fylls med luft.
Kombination Alla metoderna kan kombineras med olika kompletterande tekniker typ att svälja, skära tänder, vrida underkäken från sida till sida och luta huvudet växelvis åt höger och vänster. Då sträcks och öppnas örontrumpeterna en i taget. Gör alltid nedstigning med huvudet upp och benen ner. Tryckutjämningen försvåras om du dyker ner med huvudet först. Då blir ju trycket på mellanörat större än trycket vid örontrumpeten – och där vill du pressa in luft. Ta om möjligt hjälp av en nedstigningslina. Då blir det lättare att göra en långsam nedstigning. Det är också enklare att göra ett uppehåll i nedstigningen om det skulle bli nödvändigt.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser