DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Vrag  Vrak
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Trots alla år på havets botten är plankorna i durken i gott skick.
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Det krävs mängder med utrustning för att dyka ner till 100 meter. Scootern gör att vi kan spara gas under transporten längs linan från kusten.
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Öster om vraket ligger stora mängder ammunition utspridd över botten på 92 meters djup.
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Med scooter längs den smala kölen, innan den blir bredare längre bak mot aktern.
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Langs skroget på Blücher er der masser af intakte koøjer.
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
I dyklampans sken dyker mängder av detaljer upp. Eftersom vraket ligger upp och ned kan det ibland vara svårt att orientera sig eller identifiera vad som är vad.
Blücher – På djupt vatten i Oslofjorden
Durken är överraskande intakt över hela skeppet. Här kan man tydligt se träverket samt en dörr och något som kan vara en brandslang som sticker ut ur dörröppningen.

Blücher

På djupt vatten i Oslofjorden

Text och foto: Jon Ottar Runde
Tyska kryssaren Blücher sänktes i Drøbaksundet den 9 april 1940 vilket kanske är den viktigaste krigshandlingen i Norge. När Blücher kom in i Oslofjorden med släckta lanternor beordrade kommendanten på Oscarsborg vid Drøbak eld. Hans beslut gjorde att den norske kungen fick tid att fly från den tyska ockupationsmakten. Dessutom kunde guldreserverna från Norges Bank räddas.

Brand härjade redan över hela fartyget när Blücher träffades av torpederna från batteriet på östra sidan av Oscarsborg. Besättningen dumpade mängder av explosivt gods i vattnet – minor, ammunition, torpeder och annat. Blücher sjönk i området mellan Oscarsborg och Askholmene och än idag kan man se metalldelar och föremål utspridda över bottnen när man dyker där. Mellan Blücher och vraket efter ångaren Edith på östra sidan av Leia har vi bland annat funnit flera aluminiumrör. De kan ha varit redskap för minröjning eller paravaner. Under och runt om vraket ligger mängder av ammunition och sjunkminor.

Kölen i vädret
Blücher hade ankare ute när hon sjönk och vreds därför ett halvt varv. Vraket ligger nu med kölen uppåt och akteränden i nordlig riktning mot Oslo. Det är inte alldeles rätt att säga att skrovet ligger upp och ner, det vilar nämligen delvis mot en sluttning. Man kan väl kalla det nästan upp och ner. Fören är hårt nedkörd i slammet och  babordssidan ligger också en bra bit ner i dyn längst fram. På styrbords sida vilar bara en liten del vid stäven nere i leran. Där bakom reser sig relingen upp från bottnen och löper till största delen tio till 15 meter ovanför bottnen på de djupaste ställena.
Akterpartiet ligger djupast, från 60 meter och nedåt, och där finns mycket intressant att se på. Ovanför akterns skrov pekar tre propelleraxlar rakt ut i vattnet. Axlarna bär spår av att tunga verktyg har använts för att avlägsna de enorma propellrarna.
På bottnen under akterskeppet i samma område ligger mängder av ammunition och andra föremål. De föll av när Blücher gick till bottnen. En smula överraskande befinner sig teakdäcket i relativt gott tillstånd över hela vrakets längd. Däcket är överväxt med ofantliga mängder sjörosor och andra färggranna anemoner och musslor. De flesta dykare blir nog ganska förbluffade över påväxten. Den är både riklig och vacker på så här djupt vatten. Förklaringen är troligen strömmarna i det trånga sundet, som tar med sig massor av föda till små fastsittande djur.

208 meter vrak
Går det att beskriva vraket med ett enda ord? I så fall blir det ”stort”. Bottentiden är begränsad och vraket är 208 meter långt. Därför kan man dyka i åratal på det här vraket utan att hinna se allt. Det krävs många dyk bara för att få en överblick och bli någorlunda förtrogen med det. Först då vet man var man befinner sig. Under våra dyk på Blücher har vi orienterat oss med utgångspunkt från en rad kända riktmärken, huvudsakligen fartygets dubbla 10,5-cm kanoner. Man hittar dem vid en tredjedel och två tredjedelar av skrovets längd. På förskeppet finns två kanoner, en på vardera sidan, och i aktern ytterligare en.

Bruten i två delar
En bit mot häcken från den aktre luftvärnskanonen ser man att skrovet är sönderbrutet. Där framgår det ganska tydligt (se bilden på sid. XX) att sprickan blir lite större med tiden. Det är...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Förlisningsdatum den 9 april 1940
Förlisningsplats vid Askholmene norr om Drøbak i Oslofjorden
Byggd av DeutscheWerke Kiel AG...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser