DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien
Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien

Coral Soul

– en organisation som värnar om koraller i Spanien

Text Marina Palacios & Daniel Schelvis FOto Javier Sanchez, Martin Colognoli & Rafa Camacho

Tropiska rev nära ekvatorn är inte de enda platserna där det finns vackra koraller. Många är omedvetna om att vissa arter av hårdkoraller trivs på stora djup i tempererade vatten i både Atlanten och Medelhavet. Man vet ganska lite om dessa kallvattenskoraller på djupet, men en grupp hängivna spanska dykare gör ett banbrytande arbete för att öka medvetenheten och bevara den i stort sett okända och ömtåliga korallarten Dendrophyllia ramea. 

►  Deep Coral Restoration Project (DCRP) i Punta de la Mona, La Herradura (Granada), Spanien, utvecklades som ett “Coral Soul-projekt”. Målet med projektet är att återställa och bevara ett särskilt skyddat område (ES6140016), inklusive Punta de la Monas klippor och havsbotten samt Community Interest Habitat (HIC 1170), som båda ingår i Natura 2000-nätverket. Projektet är ekologiskt viktigt, inte bara för att det här finns en rik biologisk mångfald av arter och livsmiljöer, utan även för dess unika miljöegenskaper, där populationerna utvecklats på utmärkande sätt i fråga om storlek och arttäthet, vilket gör detta till ett unikt ekosystem.

Området är hem för en av de mest betydande korallpopulationerna av Dendrophyllia ramea i Medelhavet. Denna korall är en utmärkande art av medelhavskoraller, trots att den är nästan helt okänd på grund av dess knapphet och djupa utbredning - de lever vanligtvis på mellan 50 och 140 meters djup. Dendrophyllia ramea är listad som hotad i den röda boken över andalusiska ryggradslösa djur och finns inkluderad i bilaga II till CITES-konventionen. Den är också listad som "sårbar" av International Union for Conservation of Nature (IUCN) på deras rödlista över hotade arter i Medelhavet.

Arten är dock knapphändigt studerad. Därför finns inte tillräckligt med information för att den ska kunna ingå i den nationella katalogen över hotade arter. På grund av dess låga förekomst och svåra åtkomst saknas det vetenskapligt underlag för att motivera skyddet. De speciella förhållandena i Punta de La Mona-området ger en unik möjlighet att studera denna korall, eftersom Dendrophyllia ramea kan leva på ett djup av mellan 30 och 50 meter, vilket är ett mycket bekvämare djup för vetenskapliga insatser. Vi vet att denna population av Dendrophyllia ramea utgör grunden för det viktiga ekosystemet i Punta de la Mona. Därför beror överlevnaden och hälsan för alla arter i området direkt på hälsan hos just denna korall, och vi arbetar nu med att vetenskapligt bevisa detta.

Allvarligt läge
Trots områdets ekologiska värde och dess rika biologiska mångfald är det skyddade området Punta de la Mona hotat på grund av mänsklig påverkan. Även om det är ett sk. särskilt skyddat område, är det inte fysiskt bevakat, och det övervakas inte heller av någon myndighet. Hundratals fiskelinor, nät, rep, bildäck och mängder av skräp ligger på botten och täcker revet vilket hotar korallernas och alla andra arters överlevnad.

Detta avfall påverkar inte bara kolonierna av Dendrophyllia ramea, utan också ett brett spektrum av arter, såsom Axinella polypoides, Cladocora caespitosa, Pinna rudis, Eunicella sp., Leptogorgia sp. och många andra, vilka man också kommer att lägga återhämtningsinsatser på. Övergivna fiskeredskap fortsätter att fånga fisk. Linorna och repen faller ner på stationära arter och täcker dem helt, vilket kväver och dödar dem. I kontakt med korallen orsakar skräpet friktion som gör den levande...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs artikeln i DYK #71:

SOME images:
Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien, Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien
Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien
, Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien
Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien
, Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien
Coral Soul – en organisation som värnar om koraller i Spanien

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser