DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Många nakensnäckor lever av hydroider. Här ses en nakensnäcka av arten Flabellina nobilis i färd med att konsumera hydroiden Tubularia indivisa.
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Alla nakensnäckor lägger ätt. Detta är en äggsamling från nakensnäckan Archidoris pseudoargus.
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Aeolidia papillosa
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Aeolidiaella glauca
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Archidoris pseudoargus
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Cadlina laevis
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Dendronotus frondosus
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Eubranchus tricolor
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Facelina bostoniensis
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Flabellina pedata
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Flabellina verrucosa
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Limacie clavigera
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Polycera quadrilineata
Den nakna sanningen – 12 väldigt vackra nakensnäckor
Tritonia hombergi

Den nakna sanningen

– 12 väldigt vackra nakensnäckor

Text och foto: Anders Salesjö/Undervattensbilder.se

Nakensnäckor samlar på gifter och varnar sina fiender med vackra färger. De är kortlivade hermafroditer med en märklig fortplantning. I svenska vatten är de vanligast under tidig vår. Följ med ner till nakensnäckornas värld och lär dig känna igen några av våra större och vanligare arter.

Vi har cirka 80 beskrivna arter av nakensnäckor i Sverige. De flesta av dem är små och överskrider sällan 20 millimeter längd. Det finns dock ett par storvuxna arter som kan bli mer än en decimeter långa. Under senvintern och tidig vår är de flesta av våra svenska nakensnäckor som störst. Vill man se eller fotografera dessa små skönheter bör man därför dyka mycket under mars och april. Då är det gott om olika arter som är förhållandevis storvuxna och därmed tacksamma att studera för oss dykare.

Samlar på gifter
Många nakensnäckor lever på en och samma föda hela sitt liv vuxna liv. Födan utgörs ofta av illasmakande eller rent av giftiga djur som till exempel svampdjur, mossdjur eller nässeldjur. Det är vanligt att de giftiga eller illasmakande ämnena tas tillvara av nakensnäckorna, utan att de själva blir lidande av det. Istället drar de nytta av gifterna för att göra sig oaptitliga. Ofta kombinerar de denna oaptitlighet med att bära starka färger, så kallade varningsfärger. Skulle något rovdjur försöka äta en nakensnäcka spottas den snabbt ut igen. Den obehagliga smakupplevelsen förknippas sedan med det speciella utseendet och de kraftiga färger, vilket gör att rovdjuret inte rör dem igen.
Många nakensnäckor med trådlika utskott på ryggen kan äta nässeldjur och ta tillvara de giftiga nässelkapslarna. Nässelkapslarna är det som bränns om vi till exempel tar i en brännmanet. På något vis lyckas nakensnäckor äta nässeldjuren utan att de bränner sig och de tar dessutom tillvarata på nässelkapslarna och lagrar dessa i de trådlika utskotten på ryggen. Väl uppe i utskotten fungerar nässelkapslarna fortfarande; om någon skulle få för sig att bita i en sådan nakensnäcka bränns den precis som ett nässeldjur.

Kortlivade hermafroditer
Alla nakensnäckor är hermafroditer, de är med andra ord tvåkönade, samma individ är både hane och hona. Hermafroditer är faktiskt ganska vanligt i djurvärlden, men det som är lite speciellt med nakensnäckor är att de är simultana hermafroditer, det vill säga de agerar hane och hona exakt samtidigt, i samma sekund. Alla individer har var sin penis samt en kvinnlig könsöppning. Vid parningen lämnar som regel båda individerna över spermier till varandra och båda får oftast befruktade ägg. Hos de flesta andra hermafroditer agerar man hane och hona vid skilda tillfällen.
På senvintern eller under tidig vår fortplantar sig flertalet av våra svenska nakensnäckor. Många av dem har då vuxit under ett års tid och är som störst. Efter fortplantningen dör de, ytterst få, kanske inte någon av våra arter blir äldre än ett år. Hos de mindre arterna är det till och med vanligt med en livscykel på bara några få månader.

Svävande larver med skal
Strax efter att nakensnäckorna har parat sig lägger de ägg i vackra rosettformade mönster. De befruktade äggen utvecklas i de allra flesta fall till små larver. Larverna har skal precis...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser