DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Praksis  Praxis
Djup, djupare, djupast – teori och praktik vid djupdyking
Djup, djupare, djupast – teori och praktik vid djupdyking
Djup, djupare, djupast – teori och praktik vid djupdyking
Nitrox är en gas som blir allt populärare. De vanligaste blandningarna (32 och 36) ger betydligt längre bottentider än luft, på dyk till 20-30 meter.
Djup, djupare, djupast – teori och praktik vid djupdyking
En fast lina för ned- och uppstigningar samt säkerhetsstopp gör det lättare att behålla kontrollen på avvägningen de första gångerna man gör djupare dyk.

Djup, djupare, djupast

– teori och praktik vid djupdyking

Text och foto: Jesper Kjøller

Genomsnittsdjupet på världens oceaner är över tre kilometer. Oavsett var dina personliga djupbegränsningar ligger så är det bara en bråkdel av haven som du kan utforska. Djupdykning är naturligt spännande, men hur bär man sig egentligen åt för att komma längre ned – och säkert upp igen?

Djupdykning är ett flexibelt begrepp. Det som upplevs som ett djupt och krävande dyk för en person, kan vara trevligt och vardagligt för en annan. Men under alla omständigheter så finns det några fysiska omständigheter som man inte kan ändra på. Kroppen utsätts för fem atmosfärers tryck på 40 meter, oavsett om du befinner dig på detta djup för första gången eller om du rutinmässigt gör betydligt djupare dyk.
Alla dyk exponerar din kropp för ett hydrostatiskt tryck, ett tryck som sedan avtar när du stiger upp igen. Dekompression betyder tryckfall och alla dyk som avslutas med någon form av uppstigning (det gör ju alla dyk per definition) utsätter din kropp för ett tryckfall. Alltså är alla dyk dekompressionsdyk. Därför är det ganska meningslöst att tala om icke-dekompressionsdyk – det vore ju det samma som att tala om icke-uppstigningsdyk… Men begreppet icke-dekpompressionsdyk används för att benämna dyk som görs utan obligatoriska dekompressionsstopp på vägen – alltså fritidsdyk där dyket kan avbrytas när som helst.
Historiskt sett har det gjorts dekompressionsdyk långt innan det var någon som talade om teknisk dykning som koncept. Scuba-dykarens vagga ligger i Medelhavsområdet. Medelhavet är djupt och framför allt franska dykare har betraktat dekodykning som vardagsmat. Men idag är de flesta överens om att det är klokt att räkna in dekompressionsdykning under dedikerad teknisk dyknig, eftersom dagens grundläggande sportdykarutbildningar över huvud taget inte rustar dykaren för den disciplin som krävs för att utföra säkra dekompressionsdyk. PADI har till exempel konstruerat en tabell (RDP) som inte ens möjliggör planering av dekodyk, men som i gengäld har kortare ytintervaller än de flesta andra tabeller. Man har alltså offrat dekompressionen till förmån för att kunna tillfredsställa fritidsdykarens förkärlek för att göra flera dyk om dagen.

Problemlösning
Man kan särskilja olika dykfilosofier genom att analysera deras hållning till problemlösning och de konkreta tekniker som rekommenderas vi ex slut-på-luft situationer, om man fastnar, separeras från sin parkamrat etc. Det är exempelvis stor skillnad på hur en fritidsdykare, en teknisk dykare och en yrkesdykare garderar sig mot ett problem som förlorad andningsgas. Och hur man löser problemet om det ändå skulle uppstå.
En fritidsdykare som håller sig borta från dekompressionszonen kan när som helst avbryta dyket och gå upp till ytan. Fritidsdykare har som utgångspunkt aldrig ”tak över huvudet” varken i form av ett bokstavligt tak (som is, grottak eller vrak) eller ett virtuellt tak i form av ett obligatoriskt dekostopp. En fritidsdykare som råkar ut för problem har alltid en sista utväg – att gå upp. Det är denna universallösning som gör dagens sportdykning på moderata djup till en aktivitet som inte ska räknas in under rubriken ”extremsport”. Det är sällan långt hem och i de flesta fall kan en simmande nöduppstigning få en...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

GASER FÖR DJUPDYKNING
I sportdykningens barndom inandades man alltid atmosfärisk luft då man dök. Men efterhand som kunnande, resurser och utrustning har förbättrats har moderna dykare idag en rad valmöjligheter när det gäller att bestämma den perfekta andningsgasen för olika typer av dyk. Atmosfärisk luft är ju en naturlig gasblandning som fungerar utmärkt på land men vem har sagt att just luft är den ideala blandningen för dykning? Det är den inte. Det bästa man kan säga om luft är att det finns gott om den, men till de flesta formerna av dykning är den inte optimal.

Nitrox
Ta ett djupt andetag. Du har just andats in nitrox! Nitrox är nämligen en förkortning av nitrogen (kväve) och oxygen (syre) och det är ju som bekant de huvudsakliga beståndsdelarna i luft. Det är många som använder sig av beteckningen syreberikad luft (enriched air) för att precisera att det handlar om en gasart med mer oxygen än normalt. Nitrox32 har exempelvis 32 procent syrgas.
Logiken bakom nitrox är enkel: byt ut en del av nitrogenet mot mer oxygen. Mindre kväve i flaskan betyder mindre kväve i dykaren och därmed mindre problem med tryckfallssjuka. Nitrox handlar först och främst om att få längre bottentider på moderata djup. Det finns dock ett aber. Mera syrgas betyder också att du måste ha koll på din syrgasexponering, men det är inte komplicerat att lära sig och i stort sett alla moderna dykdatorer kan ge dykaren en hjälpande hand.
Nitrox är inte heller så lättillgängligt som luft, även om allt fler dykcenter får nitroxanläggningar. På många platser – framför allt på välbesökta dykdestinationer med ett stort antal årliga gäster – kostar nitrox det samma som luft. Det är helt enkelt gratis. En nitroxkurs är inte heller speciellt dyr och dyken kan oftast kombineras med andra kursaktiviteter. Nitrox har kommit för att stanna och för att avliva en myt: att dyka med nitrox är inte det samma som dyka tekniskt, även om nitrox också är ett viktigt verktyg för tekniska dykare. Har du ännu inte lärt dig att dyka med nitrox, fundera på om du inte ska sätta det överst på listan för dina framtidsplaner.

Trimix
Beteckningen trimix syftar på en gasblandning med tre ingredienser: syre, kväve och helium. Genom att ersätta en del av kvävet med helium får man en gas som är betydigt mindre narkotisk. Dessutom gör den betydligt tunnare gasen att det är lättare att andas på stora djup, där luft annars skulle kännas som sirap i ett sugrör. Genom att använda helium har tekniska dykare lyckats ta sig ner till stora djup. Det gällande rekordet är 330 meter. Trimixdykare skräddarsyr sin andningsgas för det aktuella dyket. Det ger dem en precis kontroll över syrgasgränserna, dekompressionen och berusningen. Trimix kräver särskilda tabeller men de flesta tech-dykare planerar sina dyk med hjälp av ett speciellt datorprogram som gör det lättare att hålla koll på alla parametrarna.
Trimix dykning har också sina nackdelar. Ju djupare dyk, desto mer komplicerad planering. På riktigt djupa dyk är syrgasinnehållet i flaskorna på ryggen kanske så lågt att gasen inte får inandas på grunt vatten. I så fall måste tech-dykaren ta med separata flaskor med speciella gaser – en flaska med så kallad transportgas (vanligtvis nitrox med mellan 32 och 40 procent syrgas) – så att han kan andas medan han beger sig från ytan och ner till exempelvis 30-40 meter, där han skiftar till bottengasen. Dessutom har han med sig en eller flera flaskor med dekompressionsgas (med ex 50 procent och/eller 100 syrgas) att användas på de grunda dekostoppen.
Den största nackdelen är och förblir priset på heliumbaserade andningsgaser. Att fylla ett dubbelpaket med trimix kan lätt kosta upp till 1 500 kronor, beroende på andelen helium och vem det är som fyller. Det finns möjlighet, också för fritidsdykare, att dyka med trimix (ex IANTD Recreational Trimix). Och som sagt, trimix är den bästa gasen för dyk djupare än 30 meter.

Fakta

Kurser i djupdykning
Djup                    Exempel på kurs
18-30    meter     Advanced Open Water, CMAS**
30-40    meter     Deep Diver Specialty, IANTD Adv. Nitrox eller Rec. Trimix
40-60    meter     GUE Tech1, IANTD Normox Trimix, DSAT Trimix
60-        meter     GUE Tech2, IANTD Full Trimix

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser