DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Djurlivet i badviken – det händer mer än du tror
Skrubbskäddor och många andra större fiskar kommer in till grundområdena nattetid för att äta.
Djurlivet i badviken – det händer mer än du tror
Hjärtmusslor är mycket vanliga på någon decimeters djup, strax under sedimentytan. Runt midsommar väller larver av hjärt-och sandmusslor in i sommarens badvikar.
Djurlivet i badviken – det händer mer än du tror
Sandstubben kommer tillbaka till sommarens badvikar så snart värmen börjar stiga i ytvattnet. Innan fortplantningen gräver hanen ut ett bo under ett stort tomt musselskal.
Djurlivet i badviken – det händer mer än du tror
Fjolårets strandkrabbor återvänder till grundområdena redan i april. Vintern har de tillbringat på djupare vatten.
Djurlivet i badviken – det händer mer än du tror
Tångspiggen bygger gärna bo strax under ytan i anslutning till badstranden. Boet består av växtdelar som sammanfogas med sekret från njurarna

Djurlivet i badviken

– det händer mer än du tror

Text och foto: Anders Salesjö/undervattensbilder.se

Det är fler än vi människor som gillar lugna och skyddade havsvikar på sommaren. Redan under våren anländer krabbor, räkor och småfiskar till vikarna. Lagom till midsommar kommer en invasion av små musslor, och under de ljumma sommarnätterna kommer större rovfiskar in för att förse sig av den rikliga mängden smådjur.

Kalla vintermånader är badstränderna oftast ganska öde och tomma, såväl på land som under ytan. Under våren när värmen kommer tillbaka återvänder djuren successivt till badviken. Först på plats är fjolårets strandkrabbor och sandräkor. De kommer tillbaka till grundområdena från sina djupare liggande vinterkvarter redan under april. I takt med att temperaturen stiger i vattnet blir de allt mer hungriga och aktiva. Under högsommaren söker krabborna ständigt efter mat bland tång och stenar. Då brukar det vara mycket populärt bland barnen på stranden är att fiska upp dem. Känner krabborna doften av lite fiskrens eller en krossad mussla kan de inte motstå frestelsen, utan kastar sig genast över bytet till ungarnas stora förtjusning. Den ena krabban efter den andra fiskas upp och läggs i färgglada hinkar. Märkligt nog lär sig krabborna aldrig att låta bli betet. En varm sommardag, då det är mycket barn på stranden, kan en och samma krabba fiskas upp flera gånger dagligen.

Krabbor och räkor i mängd
Under försommaren får barnen ibland upp krabbhonUnder försommaren får barnen ibland upp krabbhonor som bär på rom. En enda hona kan bära upp till 185 000 ägg under stjärten. Ur äggen kläcks mikroskopiskt små larver som svävar fritt i vattnet under två till tre månader. Årets första larver bottenfäller i de grunda vikarna under juli, men larverna förekommer i vattenmassan under hela högsommaren och hösten. Under denna tid fylls vikarna ständigt på med nya små krabbor. I juli när det driver in som mest krabblarver i badvikarna är det helt normalt med så mycket som 35 småkrabbor på en enda kvadratmeter.
Liksom strandkrabborna övervintrar sandräkor på djupare vatten utanför grundområdena. Tidigt under våren får honorna en första kull med rom som de bär under stjärten. Äggen kläcks efter ungefär tio veckor, medan räkorna är kvar på några tiotal meters djup utanför stranden. Under april när strandkrabborna vandrar upp från djupet följer även sandräkorna med upp till grundare vatten. I sommarens badvikar får räkorna ytterligare två till tre kullar med ungar. Den höga vattentemperaturen som råder på grunt djup gör att det nu bara tar tre till fyra veckor från att rommen vandrar ut under honans bakkropp tills den kläcks. En hona som hinner med tre kullar på en säsong kan producera över 30 000 ägg. De nykläckta larverna svävar runt i vattenmassan i cirka fem veckor innan de söker sig till botten. Den första kullen driver in i vikarna och bottenfäller under juli ungefär samtidigt som strandkrabbornas larver kommer in.

Småfiskar kommer in för att leka
Förutom krabbor och räkor söker sig också en mängd små fiskar in till grundområdena under våren. Då värmen börja stiga i vikarna kommer de in för att fortplanta sig. Flera olika arter av smörbultar leker och lägger sina ägg från ytan ner till någon meters djup. Detta gäller såväl sandstubb och lerstubb som bergstubb och svart smörbult, även...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser