DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Viden  Vetenskap
Doping – lär av havsdäggdjuren
Doping – lär av havsdäggdjuren
1 av 1

Doping

– lär av havsdäggdjuren

Text: Jesper Kjøller Grafik: Charly Nielsen

Med rätta kan vi vara lite avundsjuka på djur typ delfiner och sälar. De kan ju hålla andan i en timme eller mer medan de dyker. Vi människor besitter faktiskt delvis samma fysiologiska mekanismer som tillåter vattendäggdjur att hushålla med syret. Det är en sorts naturlig dopning…

Valar och sälar har under utvecklingens lopp renodlat en rad fysiologiska mekanismer som gör att de kan hålla andan väldigt länge. Exempelvis kan de magasinera syre i musklerna, sänka pulsen och dra samman blodkärlen. Allt för att hushålla med syret och bara använda det där det bäst behövs. Viktigast är att försörja kretsloppet mellan lungorna, hjärnan och hjärtat. Dykande däggdjur begränsar helt enkelt syreförsörjningen till organ där det inte krävs.
Däggdjurens gemensamma ursprung miljoner år tillbaka i tiden förnekar sig inte. Människan delar faktiskt dykförmågan med valarna – fast i mer anspråkslös utsträckning. Landdäggdjur har nämligen kvar rester av den så kallade dykreflexen. Så även Homo sapiens – människan.
Mekanismen träder i aktion när ansiktet sänks ner i vatten. En rad känselkroppar bland annat runt näsan och i pannan utlöser reflexen. Den stärks när kroppen omges av vatten och trycket stiger. Signalerna från ansiktets känselkroppar tolkas av det autonoma nervsystemet. Därför står reaktionerna utanför medveten viljekontroll.
Reflexen orsakar sammandragning av blodkärlen i armar och ben. Pulsen minskar. Därför strömmar den tillgängliga blodvolymen i första hand till kroppens viktiga inre organ. Och blodet flyter långsammare.
Första gången du fick vatten i dykmasken var säkert ingen behaglig upplevelse. Efterhand kommer du (förhoppningsvis) att vänja dig vid att masken vattenfylls. Då kan du försöka lägga märke till att vattnet faktiskt har en avslappnande inverkan. Testa antingen i simhallen eller på dyksemester i varmt vatten. Ta av masken helt och lägg den på bottnen. Andas avspänt och långsamt och känn efter hur lugnet sprider sig i kroppen. Det här ger viktig träning i stresshantering. Och det är ett bra sätt att bli vän med vattnet.
Seriösa fridykare tränar på att utnyttja reflexen optimalt. De vill ju ha alla marginaler på sin sida för att slå rekord. Därför stimulerar de reflexen ytterligare genom att bära minimal mask (eller ingen alls!). Då blöter de ner nästan hela ansiktet. Små fridykarmasker har också fördelen att dykaren inte behöver slösa dyrbar luft på att tryckutjämna dem.
Efter omfattande övningar i apnea (andhållningsdykning) stiger antalet röda blodkroppar på samma sätt som när idrottare tränar på höghöjd. Syretransporten blir mer effektiv och blodvärdena stiger – helt utan användning av EPO.
Fast det är ju enklare att bara vara delfin. Kanske i nästa liv?

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser