DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Praksis  Praxis
1 av 1

Dumpa blyet!

– Olyckor och tillbud med viktbälten

Av Robert N. Rossier
Kan något tyckas vara enklare än ett nylonband med några blyvikter på? Vi kan väl knappast tro att sådana mackapärer kan ställa till förtret … eller? Jo det kan dom visst! Här är den sorgliga sanningen. Nog verkar de enkla. Ändå orsakar de det ena problemet efter det andra.

Viktbälten kommer på fjärde plats i listan över tillbud och olyckor orsakade av utrustningen. Det sägs i Diving Incident Monitoring Study (DIMS). Den togs fram åt SPUMS (South Pacific Undersea Medical Society). Studien rapporterar att viktbälten var inblandade i 7 procent (33 tillbud av 457) bland de prylrelaterade tillbuden och olyckorna. De hade betydelse i 12 procent av de rapporterade skadorna. Det gäller australiska förhållanden.
I verkligheten är många moderna viktsystem åtskilligt mera komplicerade än den enkla modellen med blyvikter på ett bälte. Ökad komplexitet resulterar nästan oundvikligen i att antalet tillbud ökar. Bälten med viktfickor har en hel uppsjö av fogar och sömmar. En rad olika material är hopsydda eller hopnitade. Ibland lossnar sömmar eller nitar. Säg att bara några enstaka vikter trillar ur sina fickor. Det kan ändå få allvarliga följder.

All världens vikter
Hur många problem som helst kan vållas av även det enklaste viktbälte. DIMS-rapporten tar upp följande:

  • Bältet lossnade och orsakade snabb uppstigning
  • Bältet eller enstaka vikter lossnade vid uppstigningen
  • Bältets fria ände (”slejfen”) trasslade in sig i något
  • Bältspännet gick upp
  • Vikter föll ur viktfickor
  • Bältet trasslade in sig i övrig utrustning och kunde inte dumpas
  • Bältet gled runt under dyket så att spännet hamnade på ryggen under flaskan
  • Enligt rapporten kan man bland problemen kring viktbälten se tillbud med tryckfallssjuka och arteriell gasemboli. Dödsolyckor inträffade.

Fallstudier
– En 50-åring med bara 5 dyk. Under dyket kom han bort från sin dykkompis och fick slut på luft. Tråkigt nog hade han satt vikterna fel på bältet. Han kom inte åt spännet för att dumpa bältet. Hittades medvetslös och kunde inte återupplivas.
– En 31-årig dykare gjorde ett långvarigt dyk med sin kompis på bara 4,5 meter. Vid slutet av dyket gick de till ytan. De började simma till stranden mot en stark ström. Någonstans på vägen försvann 31-åringen tillbaka ner i vattnet. Han hittades först en månad senare. Utredarna fann att han hade försökt släppa viktbältet. Men det hade fastnat i remmarna till hans avvägningsväst.
Under utbildning får eleverna gång på gång lära sig att inte sätta andra remmar utanpå viktbältet. Det kan vara lika viktigt som att inte placera viktbältet utanpå annan utrustning.
– En 65-åring gjorde ett solodyk för att bärga en tappad stege. Djupet var bara cirka 6 meter. Men stark ström gjorde bärgningen komplicerad. När han tog på utrustningen gjorde han två allvarliga misstag. Han anslöt inte matarslangen till västen. Han spände viktbältet över lågtrycksslangen till regulatorns andrasteg. Han hoppade i vattnet, gick ner och sveptes iväg av strömmen. Kroppen återfanns nästa dag.
Ännu mera tragiska är kanske de fall där dykaren missar att dumpa viktbältet....

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser