DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Reportage  Reportage
Dykning – en andra chans
I utbildningen ingår att använda alla fabrikat och typer av dykarhjälmar och masker. Man simulerar dekostopp. En del dyk varar upp till fyra timmar.
Dykning – en andra chans
MTTC-programmet är öppet för alla raser och nationaliteter. De flesta fångarna har deltagit i programmet under cirka ett års tid och med tiden har det blivit ett väl sammansvetsat gäng.
Dykning – en andra chans
Utbildningen är inte lätt. Varje morgon har eleverna två timmars fysisk träning – en timme på den varma betongen och en timme i bassängen.
Dykning – en andra chans
Var trejde månad ska eleverna simma åtta kilometer. Arbetsuppgifterna utformas för att bli så realistiska som möjligt. Deltagarna i det nya utbildningsprogrammet konstruerade och byggde själva en ny utomhusbassäng.

Dykning

– en andra chans

Av Michael Cocks
De intagna på fängelset i Chino, Kalifornien får ett gyllene tillfälle att ändra på sina liv efter frigivningen. Några har valts ut för att utbildas till yrkesdykare, dykskötare, ROV-förare eller riggmekaniker. Följ med in bakom murarna.

Intagna på mansfängelset i Chino i Kalifornien får nu ett gyllene tillfälle att ändra på sina liv efter frigivningen. Några har valts ut att delta vid det nya utbildningscentret för marinteknik MTTC. De kommer att utbildas till yrkesdykare eller dykskötare, ROV-förare, riggmekaniker eller något av flera yrken med anknytning till marin teknik.
Som journalist fick jag en unik chans att besöka det nya centret strax efter att det öppnades 2006. Jag fick dyka med eleverna. Jag är övertygad om att de intagna har erhållit en utmärkt möjlighet att få rätsida på sina liv. De bör kunna komma ur återfall i kriminalitet. Annars drabbar det vanligen 70 procent. Besöket var också en makalös upplevelse för mig.

Inspirerande
Under de senaste 17 åren har jag gästat och dykt vid 27 skolor för yrkesdykare runt hela världen. Jag skulle tro det är rekord. Chinofängelset ligger ungefär en timmes bilresa öster om Los Angeles. Besöket där var det mest inspirerande av alla. Det nya MTTC hade återöppnats som del av de intagnas program för yrkesutbildning. Initiativet till programmet togs av Kaliforniens guvernör Arnold Schwarzenegger.
Centret har fått namnet ”Leonard Greenstone Marine Technology Training Center” för att hedra den forne marindykaren och framgångsrike entreprenören.  Han grundade den ursprungliga utbildningen på 1960-talet. MTTC förväntas ta in mer än 100 elever på en rad olika kurser med anknytning till marin teknik. Vid mitt besök gick 19 elever på nybörjarkursen. Nio av dem tränade på ytan som dykskötare och riggmekaniker. De övriga utbildade sig till yrkesdykare. Två som tidigare utexaminerats har fått jobb i Mexikanska Gulfen. De har därmed anslutit sig till hundratals andra före detta intagna. Alla fick sin utbildning vid centret under dess 30 år av framgångsrik verksamhet.
Bland dem som utexaminerades från centrets ursprungliga dykutbildning blev 98 procent laglydiga medborgare. Ändå stängde en av de föregående guvernörerna utbildningen på grund av bristande finansiering. Nittioåtta procent är en anmärkningsvärd siffra. Jag fick nöjet att se hur utbildningen bedrivs idag och att träffa eleverna.
Vid en del av mina besök på skolor för yrkesdykare har jag blivit besviken över vad jag fått se – och över det sätt som jag blivit bemött. Inte på det här stället. Jag fick tillåtelse att göra allt jag bad om. Eleverna undertecknade gladeligen ett tillstånd att bli fotograferade och att bli omnämnda med namn i min artikel. I gengäld ska jag se till att var och en av dem får ett eget exemplar av tidskriften där den är publicerad. Jag hoppas att det förstärker deras stolthet och hjälper dem i deras ansträngningar att bli produktiva medborgare med yrken inom den industriella marintekniken.

God sammanhållning
Intagna jag fick tillfälle att tala och dyka med hade dömts till olika långa straff. De varierade mellan tre och tio år för brott som rån och...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser