DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Dykkemedicin  Dykerimedicin
Dykning och hälsa  – är du fit for fight?
Dykning och hälsa – är du fit for fight?
1 av 1

Dykning och hälsa

– är du fit for fight?

Av Joel Dovenbarger, Vice President, DAN America Medical Services

Personer i alla åldrar och med högst olika fysiska förutsättningar vill ägna sig åt dykning. Därför måste var och en ta sig tid att fundera på om man klarar det. Att sväva omkring tyngdlös i undervattensmiljön kan tyckas inte vara ett dugg ansträngande. Men all dykning med andningsapparat kräver ett visst mått av styrka och fysisk uthållighet.

Varför är då allmän kondition så viktigt för dykare? Varför kräver vissa sjukdomstillstånd att man avstår från dykning? Varför behövs läkarundersökning innan man börjar dyka? Hur inverkar medicinering på förmågan att dyka? Dyksäkerheten påverkas också av tillstånd typ astma och diabetes. Sådant behandlas utförligare i andra artiklar. De finns att läsa i den dykmedicinska sektionen på DAN:s nätsajt.

Att lära sig dyka
Du funderar alltså på att lära dig dyka. Håll då en sak i minnet. All dykning är inte lika enkel och behaglig. Vattenförhållanden och väder varierar från dyk till dyk. Ofta också mellan början och slutet på samma dyk.
Du kanske måste göra ett krävande ytsim mot stark ström för att nå fram till dykplatsen. Eller en lika jobbig hemsimning när dyket är slut. Varje dykare måste ha krafter i reserv för att genomföra oväntade ansträngande uppgifter i vattnet. Då gäller det att bristande hälsa och kondition inte skapar ytterligare problem. Vissa mediciner kan leda till medvetslöshet under dykning.
Därför måste alla elever på dykkurs fylla i en hälsodeklaration innan de får gå i vattnet. Läkarundersökning kanske inte krävs. Ibland avslöjar deklarationen hälsotillstånd som gör eleven olämplig att dyka. Andra gånger sätter tillståndet begränsningar för dykandet – övergående eller permanent. I sådana fall rekommenderas eleven att gå igenom en läkarundersökning. Läkaren kan då i vissa fall tillåta eleven att dyka.

Dykning med förbehåll
Vid vissa medicinska tillstånd ska man avstå från dykning tills vidare. Exempel på sådana är förkylning, influensa, oläkta sårskador och graviditet. Varför?
Med förkylning och influensa kan svullna slemhinnor i örontrumpeterna täppa till förbindelsen mellan svalget och mellanörat. Eller stänga öppningarna till bihålorna. Då går det inte att tryckutjämna. Följden blir blödningar och skador på vävnaderna.
Skador på leder och muskler sätter inte bara ner dykarens allmänna fysiska förmåga. Dessutom ökar de benägenheten att dra på sig tryckfallssjuka. Därför är det bäst att vänta med all dykning tills skadorna är fullt utläkta.
Ytterst lite är känt om hur dykning påverkar ett foster i mammas mage. Därför rekommenderas gravida kvinnor att vänta med dykning tills barnet är fött.
Andra medicinska tillstånd begränsar dykarens rörlighet i armar och ben. Tillståndet kan förvärras under dykning. Somliga är helt enkelt ”ur form” och känner smärta eller obehag när dykningen blir ansträngande. Sådana hälsofrågor måste undersökas individuellt av en läkare innan eleven får börja på en dykkurs.

Läkarundersökning före dykutbildning
Eleven skickas till en läkare när något av svaren i den ifyllda hälsodeklarationen tyder på att eleven kan ha ett eller annat sjukdomstillstånd och/eller att eleven står under behandling. Läkaren utvärderar då hur dykning kan påverka det aktuella tillståndet...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser