DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

EK-7508 Vapper – Vraklexikon #49
1 av 1

EK-7508 Vapper

Vraklexikon #49

Av Johnny Christensen

Vid Östersjöns utlopp söder om Falsterbo

Under Sovjetunionens herradöme hade de baltiska länderna ganska stora fiskeflottor. Många av fartygen var snarast att beteckna som fiskefabriker. De var i stånd till att närmast dammsuga Östersjöns botten på fisk. Mycket smart när man behöver försörja en hel nations hungriga arbetare med mat. Ur ekologisk synvinkel var det ändå knappast någon uthållig metod. Och flottan skulle inte bara leverera mat till folket. Några av trålarna utrustades också för radiospaning. Båtens klassning som civilt fiskefartyg kunde därmed utnyttjas för att komma närmare inpå motståndarna i väst. Och utan att väcka alltför mycket uppmärksamhet.

Just i det sammanhanget har jag stött på ett intressant rykte kring Vapper. Jag har talat med några gamla garvade vrakdykare som besökte vraket kort tid efter förlisningen. De var förundrade över fartygets förhållandevis stora och välutrustade radiohytt. En vanlig fiskebåt har behov av att lyssna på väderrapporten. Och prylar för att hitta fisk med. Synbarligen fanns plats för åtskilligt mer än så. Något annat låg nära till hands att tänka sig. Vapper hade nog under sin aktiva tid haft uppgifter både inom fiskeriväsendet och underrättelsetjänsten.

Kommunismen kollapsade och järnridån föll i slutet av åttiotalet. Då blev plötsligt ett stort antal fartyg överflödiga. Både fartyg av civil karaktär och med öppet militär användning såldes ut. De hårt trängda länderna behövde hårdvaluta. På en del ställen återanvändes fartygen för sina ursprungliga syften. På Kuba, vid Caymanöarna och på en del andra platser sänktes istället det forna östblockets krigsfartyg. Ändamålet var att dra till sig mera dykturism.

skräddarsydd Den 13 oktober 1994 såldes Vapper för skrotning till Ibson Trading i Dubai i Förenade Arabemiraten. Som utrangerad fiskefabrik var hon osäljbar på den öppna marknaden. Hon skulle ge större vinst i rent skrotvärde. Upphuggningen skulle genomföras i Indien. Där har en storindustri vuxit upp på speciella stränder. Indiska daglönare hugger upp kasserade fartyg till skrot. Arbetskraften är billig. Och de lokala myndigheternas syn på arbets- och miljöförhållanden är mycket generös. Fartygen körs helt enkelt för full maskin rakt upp mot stranden tills de grundstöter. Sedan sätter man igång med att skära dem i småbitar. Det ryska företaget RaffTransFlot fick uppgiften att bogsera Vapper från Estland till hennes slutdestination. Bolaget erbjöd inte precis någon lyxtransport. Man törs lugnt säga så med utgångspunkt från hur de löste uppgiften. Från dykarsynpunkt finns det å andra sidan inte mycket att klaga på.

Vapper hade varit under bogsering ett par dagar när olyckan inträffade. Det var under natten mot den 19 december 1994. som bogsertrossen slets av. Vapper började gå okontrollerat i sjön. Båten girade så att hon inte längre tog sjögången rakt förifrån. Vädret var tämligen hårt. Därför tog det inte lång tid innan Vapper började översköljas...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser