DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

EuroCamp– läsarnas dykväst blir verklighet

Text och bild: Jesper Kjøller

Tillsammans med en rad andra europeiska dyktidningar frågade vi förra året våra läsare hur den idealiska avvägningsvästen borde se ut. Med ledning av mer än 3 000 svar från läsarna har Mares nu tagit fram EuroJacket. DYK var med i Italien när prototyperna testades av utvalda läsare från de deltagande länderna.

Projektet EuroJacket presenterades i DYK i augusti 2004. Samma sak skedde ungefär samtidigt i de andra europeiska dyktidskrifterna i samarbetet: tyska Tauchen, holländska Duiken, franska Plongeurs International och italienska Mondo Sommerso. Via Internet kunde läsarna svara på en lång rad frågor om hur den idealiska avvägningsvästen borde se ut – enligt deras åsikt. Enkäten kombinerades med en ”läsartävling”. Två läsare från varje land lottades fram att testa västen. De lyckliga vinnarna inbjöds till Mares EuroCamp i Norditalien i oktober 2005. Representanter från tidskrifternas redaktioner deltog också. Både läsare och redaktörer fick möjlighet att testa de första prototyperna av den nya västen. De hade ju själva varit med om att utforma den!
Tidskrifterna från Italien och Frankrike valde att inte delta i EuroCamp. Testarlaget utgjordes därför av danskar, svenskar, tyskar och holländare. Bland läsarna var de två från varje land – en av vardera könet. De hade lottats fram bland de mer än 3 000 enkätsvaren. Dykargruppen visade sig vara närmast perfekt utvald till testen. Den avspeglade alldeles utmärkt målgruppen för Mares. Bland de åtta deltagarna fanns nämligen allt från helt nycertifierade Open Water-dykare till garvade tech-rävar. Från Danmark deltog Lars Frødstrup och Lillian Stubbe. Det svenska laget utgjordes av Monika Grabowska och Fredrik Johansson.

Neoprene Valley? Italienska Rivieran är hemort för huvuddelen av Italiens tillverkare av dykutrustning. Genua är huvudstad i regionen Ligurien. Där finner vi bland andra Cressi, SeacSub, Technisub och Scubapro plus en uppsjö av underleverantörer. Strax söder om Genua ligger det idylliska Rapallo inklämt mellan Medelhavet och den oframkomliga bergskedjan Apenninerna. Där finns huvudkontoret för Mares. Ligurien är sannerligen den italienska dykindustrins Silicon Valley!
På torsdagen flög deltagarna in från sina respektive nordeuropeiska hemländer och inkvarterades på hotellet. Nästa dag ägnades åt besök på Mares huvudkvarter. Företagets representanter berättade om hur projektet EuroJacket genomfördes. Att ta fram en ny produkt kräver otaliga överväganden. De många synpunkterna från läsarna gav utvecklingsteamet en massiv mängd information att bearbeta. Överraskande nog var synpunkterna ganska samstämmiga. Det var inga större skillnader mellan de olika ländernas önskemål. Exempelvis rådde bred enighet om färgen (gul), antalet D-ringar och att västen skulle ha integrerat bly.
Vägen från idé till färdig produkt är lång. Projektet måste genomgå många faser innan nyheten når användarna. Är produkten säker? Inkräktar konstruktionen på några gällande patent? Går den över huvud taget att sälja? Finns redan en liknande produkt hos någon konkurrent? Kan tillverkningen göras rationell?
Först tillverkar man en attrapp – alltså en prototyp utan funktionalitet. Därnäst framställer man en fungerande modell. Då kan man börja testa –...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser