DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Makrill – vår egen “mini” tonfisk drar fram i stim nära ytan.
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Abborre – den får “grön fisk” men tänk på att alltid gynna det småskaliga fisket.
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Gråhaj – finns i svenska vatten och är numera uppsatt på IUCN’s röda lista.
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Piggvar – om den skall konsumeras bör den vara lokalt garnfiskad och stor, minst 30 cm.
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Rödspätta – arten är överfiskad. Prova gärna skrubbskädda (Platichthys flesus) istället.
Får man äta fisk? – så gör du kloka val
Torsk – den överlägset mest politiska fisken runt vår kust.

Får man äta fisk?

– så gör du kloka val

Text och foto: Magnus Lundgren
Fiskälskarna pratar om att fisk är delikat, fin mat och framförallt nyttig mat. Motståndarna menar att metoderna att fånga fisk är våldtäkt på havet, att tjuvfisket lägger fisken på era fat och att havets domedag är nära. Var någonstans finns sanningen. Får man, eller rättare sagt bör man, äta fisk? Vi skall försöka bena ut ämnet genom ett djupdyk ibland statistik, frysdiskar och den krassa verkligheten om våra fiskar.

Fisk är nyttig mat och de flesta av oss skulle säkert må bra av att äta mer fisk än vad vi gör. Fisk är rik på proteiner, vitaminer och viktiga mineraler så som selen och jod. Magra fiskar, typ torsk och kolja, lagrar sitt fett i levern och köttet är därför extremt magert, 0,3-0,5 gram per 100 gram fisk.
I fetare fiskar som till exempel lax, makrill, strömming och sill finns det höga halter av fleromättade fettsyran Omega 3. Fettsyrorna lagras i fiskens fett och hjälper den att behålla sin elasticitet och rörlighet även vid låga temperaturer. För människor minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar vid intag av Omega 3. Om kosten inte räcker till finns det kosttillskott och naturläkemedel med Omega 3 fettsyror som substitut.
Insjöfiskar och feta kustfiskar kan ha förhöjda halter av miljöföroreningar. Det är därför gravida och ammande rekommenderas att iaktta extra försiktighet. De allra flesta konsumenter har dock ingen anledning att begränsa sin fiskkonsumtion på grund av miljöföroreningar.

Begränsad resurs
Alla världens hav är påverkade av människan. Havet utnyttjas felaktigt som en outsinlig födokälla och används samtidigt som en slags ändstation för avfall. Jordens befolkningsexplosion skapar ett extremt behov av fisk längs kusterna. Ett beskrivande tidsperspektiv är att 1994 bodde det fler människor inom 60 km från världshavens kuster än vad det fanns människor på jorden 1950.
Enligt FN:s miljöprogram UNEP som pågått sedan 1999 har fisket i sig påverkat ekosystemen i havet. Trålning har stora negativa konsekvenser för de bottenlevande organismerna. Utvecklingen mot mer djupgående och effektivare fiskeredskap gör att de påverkade områdena sträcker sig längre och längre ut från kusten. Fiskefartygen blir större, effektivare samtidigt som tillgången på fisk dramatiskt försämras.
En del i skulden är de bidragssystem som håller fiskefartygen under armen så de kan fortsätta fiska ut haven till sista firren trots att fisket inte lönar sig. Andra bovar är svartfisket som ingen har reella siffror på. En fjärdedel av årsfångsten av fisk och skaldjur används till produktion av fiskmjöl och fiskolja som huvudsakligen används till djurfoder.

Paradoxens bakgård
Problemet är här i knäet på oss, ja hos dig och mig. 75 procent av världens fiskbestånd är fullt utnyttjade eller hotas av överfiskning. Att vi måste återställa balansen är inte bara en fråga om människans önskan att kunna äta fisk även i framtiden. Det är framförallt nödvändigt för att behålla den biologiska mångfalden.
På resor utomlands möter man skandinaver som fryner på näsan över plastflaskor på stranden eller att befolkningen i området inte tar hand om sin miljö. Om vi istället tittar på vår egen bakgård så är nordöstra Atlanten tråkigt nog världens mest exploaterade hav. Östersjön, världens största bräckvattenhav, är övergödd och på många sätt en döende vattenkropp. Havet runt...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Några enkla riktlinjer!

  • Våga fråga – Vad är det för fisk? Var är den fångad och med vilken metod?
  • Köp lokalt fångad fisk som gynnar småskaligt kustnära fiske eller fisket i sjöar nära er.
  • ...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser