DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Fläckig havskatt
1 av 1

Fläckig havskatt

Text och foto: Anders Salesjö

Den fläckiga havskatten liknar vår vanliga havskatt i kroppsformen men den har en helt annan färgteckning. Kroppen har som regel en brunaktig grundton och är täckt av mörka fläckar.

I Norge kallas den ibland för leopardfisk, vilket verkligen är ett passande namn, då fiskens hud mer eller mindre har samma mönster som en leopard. Det vetenskapliga artnamnet på fisken är däremot inte lika lyckat. Arten heter Anarhichas minor. Släktnamnet Anarhichas är gemensamt för våra tre nordiska havskattarter och betyder ”den klättrande” medan artepitetet minor betyder liten. Felet är bara att den fläckiga havskatten är Nordeuropas största havskatt, inte den minsta. Arten kan bli upp till 1,9 meter lång och den maximala vikten uppgår till åtminstone 28 kilo. Den 29 maj år 2000 fångade norrmannen Kolbjørn Melien en rekordstor fläckig havskatt vid Vannøya strax norr om Tromsø i nordnorska vatten. Detta är den största spöfångade havskatt som någonsin fångats och den vägde hela 27,9 kilo.
Fläckig havskatt finns i de norra delarna av såväl västra som östra Atlanten. Arten föredrar ett relativt kallt vatten som håller en temperatur mellan -1,3 till 9 grader. Längs Europas kust sträcker sig utbredningsområdet från Svalbard ner till i höjd med Bergen. Något längre söderut förekommer den ibland som tillfällig gäst. Österut finns arten till Novaja Semlja i norra Ryssland. I Sverige har den fläckiga havskatten bara påträffats några få gånger. Den har registrerats i svenska vatten vid åtminstone två tillfällen: en gång i Kattegatt 1892 samt utanför Bohuslän mellan Pater Noster och Stora Pölsan 1979.
Oftast lever den fläckiga havskatten vid 100-200 meters djup, men den förekommer ända ner till 590 meter. Ibland påträffas arten så grunt som på 15 meters djup i nordnorska fjordar i fylkena Troms och Finnmark. Det är nästan bara här man kan finna arten kustnära, annars föredrar den fläckiga havskatten att leva ute i öppet hav. Arten verkar trivas bäst vid bottnar bestående av fin sand eller lera där det finns en del spridda stenblock. Fisken söker sin föda utefter botten, där den med sina kraftiga käkar och tänder lätt krossar sönder skalförsedda bottendjur. Födan utgörs framför allt av tagghudingar, men även krabbor och andra kräftdjur samt snäckor och musslor äts med god aptit. Med stigande ålder ökar inslaget av fisk i födan: torsk, plattfiskar och andra bottenlevande arter utgör de viktigaste bytesfiskarna.
Den fläckiga havskatten blir normalt könsmogen vid 7-10 års ålder när den är 70-90 centimeter lång. Strax innan fortplantningen vandrar lekmogna fiskar i Barents hav in mot Finnmark i Nordnorge. Leken sker under september till oktober vid bankar på 100-250 meters djup. Likt andra havskatter har arten inre befruktning och parningen sker strax innan rommen avges. Under lektiden kan upp till en tredjedel av honans kroppsvikt utgöras av rom. En liten hona på under en meters längd avger 15 000-20 000 romkorn medan en stor hona kan bilda upp till 50 000 ägg. Äggen är 5-6 millimeter i diameter och läggs alla på en gång. Efter äggläggningen formar honan äggen till i en stor rund klump, varefter hanen övertar...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Framtidens matfisk?
Norge, Island, Kanada och Chile håller alla på med försöksodlingar av fläckig havskatt. Arten är robust, tillväxer fort och är en ypperlig matfisk. Därför kan den fläckiga havskatten...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser