DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Udstyr  Utrustning
Fnurra på tråden? – så löser du trassel med ytbojen
Fnurra på tråden? – så löser du trassel med ytbojen
1 av 1

Fnurra på tråden?

– så löser du trassel med ytbojen

Av Robert N Rossier
Vrakdykare, grottdykare och isdykare använder linrullar för att lägga ut och ta in ledlinor. Nöjesdykare har rullar för att sköta ytbojar vid strömdykning och uppblåsbara ytbojar inför uppstigning. Att hantera ytbojar är inte helt enkelt och många gånger en källa till frustration eller till och med incidenter. Robert N Rossier har undersökt saken och till sin hjälp hade han läsarna från vår systertidskrift DIVER.

Många dykare är beroende av linrullar för att komma säkert tillbaka eller upp. Få andra saker är värre än en rulle som kinkar och nyper eller en lina som trasslar in sig i övrig utrustning. Varje dykare måste besitta kunskap och förmåga att använda linrullar på rätt sätt. Annars är det varken nytta eller nöje med dem.
Mycket tyder på att dykare har fler problem med linrullar än väntat. Bekymren kring snabb och oplanerad uppstigning bland nöjesdykare har ökat. Främst beror det på riskerna för skador vid sådana situationer. I sin årliga incidentrapport 2005 menade British Sub Aqua Club (BSAC) att många ”onormala uppstigningar” hade samband med att dykaren misslyckats i försöken släppa upp en uppblåsbar ytmarkeringsboj.
Bakomliggande orsaker till nästan en tredjedel av fallen var okänd. Men i 20 procent av 98 onormala uppstigningar var en krånglande uppblåsbar ytmarkeringsboj inblandad. Det är dubbelt så stor andel som med någon annan detalj i utrustningen.

Dramatisk ökning
I den brittiska incidentrapporten från 2006 var ytboj inblandad i betydligt färre onormala uppstigningar– ungefär 8 procent av 91 fall. Uppgifterna från 2007 visade ungefär samma siffror som de från 2005. Uppskickning av ytmarkeringsboj hade då något att göra med 20 procent av incidenterna kring uppstigning. Samtidigt minskade totala antalet incidenter med 8 procent.
Rapporten från 2007 tyder på att uppstigning har blivit den största kategorin bland incidenterna. Deras andel har ”ökat dramatiskt” under de senaste 10 åren. Det stora flertalet av incidenterna har något att göra med bristande kontroll på avvägningen följd av okontrollerad uppstigning och ofta missade dekostopp.
Vad är det som går fel? Vad kan vi göra för att undvika det?
Scuba STAR Network är en oberoende organisation. Den ägnar sig åt att öka säkerheten inom nöjesdykningen. De genomförde en informell enkät via Nätet i samarbete med Divers Alert Network (DAN). Mer än 70 dykare deltog. Ungefär hälften var även DIVER-läsare.
Resultaten var tankeväckande. Framför allt gav de en del praktiska råd till dykare som vill använda ytboj.

Dykarna
Dykarna i enkäten representerade ett brett tvärsnitt av den samlade dykarskaran. Där fanns såväl vrakdykare, grottdykare och andra tekniska dykare (38 procent) som vanliga fritidsdykare (51 procent).
Flertalet bland dem rapporterade att de fått utbildning på att använda linrullar som del av en specialkurs i djupdykning, dekompression, avancerad nitrox, grottdykning, vrakdykning eller sök&bärgning. Nästan en tredjedel hade fått formell utbildning i hur man hanterar linor redan under grundkursens Advanced-del. Men trots övriga kvalifikationer och erfarenhet saknade ungefär 20 procent grundläggande utbildning på hur man använder linrullar, uppblåsbara ytbojar och lyftsäckar. Mycket få hade fått lära sig att hantera linrulle under sina grundkurser.

...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser