DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Sverige  Sverige
Korså
Korså
Korså
Korså
Soludden
Soludden
Soludden
Soludden
Galtström
Galtström
Galtström
Galtström
Rödevraken
Rödevraken

Fyra favoriter

– Norrland

Av Joakim Andersson/BluePix

”Där ser man väl ingenting” får man ofta höra från skeptikerna. Men faktum är att mörkret och den begränsade sikten ger en annan dimension på dykningen. Att sjunka ner i det mörkt gröna Östersjövattnet är rogivande, en form av meditation. Sinnena skärps då det enda som existerar för stunden är det burkiga ljudet från regulatorn tillsammans med den yta som dyklampan orkar lysa upp. Vi gör en resa till fyra av de bästa dykplatserna som Norrland har att erbjuda.

 Skämtsamt får jag höra av mina vänner från Göteborg att Norrland börjar vid Kungälv, men de flesta anser nog att broarna som går över Dalälven är porten till Norrland. Den riktiga definitionen av Norrland är länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland samt Gävleborg. Detta är nästan 60 % av Sveriges yta. Över 40 % av landets kuststräcka tillhör Norrland, från Gävle i söder till Torneåälvens utlopp vid Haparanda. Antalet dykskolor är tyvärr lätträknade efter den långa kuststräckan men det finns flertalet aktiva dykklubbar som kompletterar utbudet.

Inga maskar här
Kusten är naturligtvis mot Östersjön som kan delas upp i Bottenhavet, från Gävle till Norra Kvarken, samt Bottenviken länger norrut. Det senare är ett av världens sötaste havsvattenområden eftersom tillrinningen endast sker genom älvar med smält- och regnvatten. Salthalten ökar successivt ju längre söderut man reser. Kuststräckan varierar kraftigt från Gävlebuktens grunda, platta botten vilket kräver båt för att komma under 10 meters djup, till de stora höjdskillnader vid strandlinjen som karaktäriserar Höga kusten. Dykning i Östersjön handlar mycket om vrak och dess historia. Flertalet gamla hamnstäder finns längs kusten och detta har resulterat i att många fartyg har fått sin sista vila här. Dessutom finns inte skeppsmasken här uppe vilket gör att trävrak bevaras under ytan i flera hundra år.
Det är inte bara skeppsmasken som inte klarar av det söta havsvattnet. Det är en tuffare miljö för många vattenlevande djur. De arter som ändå finns representerade blir ofta mycket mindre i storlek än om de lever i saltvatten. Vanligt förekommande fiskar är hornsimpa, strömming, spigg, mindre havsnål, abborre och gädda. Och på botten kryper vår favorit, havsgråsuggan. Under sedan senare delen av 1900-talet har Östersjön drabbats av övergödning vilket ökar algtillväxten. Under vissa förhållanden utvecklas detta till algblomning. Dött organiskt material faller till botten och vid nedbrytningen uppstår syrebrist som ytterligare försvårar livet i havet. Världsnaturfonden WWF har ett projekt startat för att försöka rädda Östersjön. Genom att köpa Östersjövimpeln kan du bidra med pengar till detta projekt.

Historiska lämningar
Men dykning i Norrland handlar om mer än bara havet eftersom många insjöar förgyller dykarnas tillvaro. Flera regioner har en lång industrihistoria från tiden då insjöar, åar och älvar var transportvägarna för t ex kol, timmer och malm. På sådana platser kan man finna mängder av historiskt intressanta lämningar och är för flertalet dykare ett intresse som följer med upp på land. Det är spännande att knyta ihop det man hittar under vattnet med platsens historia.
– Är det inte kallt att dyka här?
Havet är kallare på östkusten när man kommer ner i djupet. Mitt i sommaren blir det sällan varmare är 10 grader, ibland kallare. Så för att förlänga dyksäsongen från ett par, kanske tre månader...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser