DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Sverige  Sverige
Fyra favoriter – Västkusten
Bergväggar täckta med död mans hand finner man i Sverige bara på västkusten.
Fyra favoriter – Västkusten
Liksom många andra marina djur finns dessa vackra virvelmaskar ner till i höjd med Öresund, sedan är salthalten för låg för dem. Arten på bilden heter Prosthecereus vittatus.
Fyra favoriter – Västkusten
Nere på lerbotten vid Svartskären på ungefär 35 meters djup brukar man kunna se Kosterpiprenare, Kophobelemnon stelliferum.
Fyra favoriter – Västkusten
Området kring Kosteröarna är förmodligen den enda plats i Sverige där man idag har möjlighet se knaggrocka.
Fyra favoriter – Västkusten
Vid Nordöstra kanten av Ärrholmen är bergväggen täckt av täta bestånd med död mans hand. Detta är ett mycket tacksamt ställe för vidvinkelfotografen.
Fyra favoriter – Västkusten
Det 17 meter djupa grundet utanför Ärrholmen vid Väderöarna är väldigt artrikt. Den relativt sällsynta, sjuarmade sjöstjärnan Luidia ciliaris är funnen vid denna plats.
Fyra favoriter – Västkusten
Ute på den sandblandade lerbottnen vid Släggö, på runt 20 meters djup, finner man ofta bläckfiskar. Här ser vi en annorlunda art som heter Allotheuthis subulata. Denna och flera andra arter finns att upptäcka på platsen.
Fyra favoriter – Västkusten
ör att dyka vid Jämningarna måste man ta sig ut med båt. Det löser man lättast genom att kontakta Oxygène Lysekil. De arrangerar båtturer i Lysekils skärgård under den isfria tiden på året.
Fyra favoriter – Västkusten
Vänder man på lite stenar från cirka 20 meters djup brukar man nästan alltid hitta marmorkrabban, Xantho pilipes vid Jämningarna.
Fyra favoriter – Västkusten
Nattetid ser man ofta stora leopardfläckade smörbultar som står fritt ute på bottnen vid Jämningarna.

Fyra favoriter

– Västkusten

Text och foto: Anders Salesjö/Undervattensbilder

Västkusten är det självklara målet för dykaren som älskar märkliga djur och färgglada fotomotiv. Här finns bergväggar täckta av koraller, anemoner och sjöstjärnor. Färgglada fiskar, krabbor och humrar förgyller nästan alltid dina dyk, i synnerhet på natten. Vid rätt platser ser du även bläckfisk och havskräfta eller om du är lyckligt lottad haj och rocka.

 Jag minns när jag en gång i tiden började dyka. Efter att ha avancerat från bassängen gjorde jag mina första utomhusdyk i Vättern. Allting var nytt och spännande. Jag tyckte det var helt fantastiskt att bara andas under ytan. Fick jag dessutom syn på en gärs, lake eller abborre infann sig en känsla av att sväva runt på små rosa moln. Efter Vättern följde ytterligare en del insjödyk och lite senare bar det av ner till Västkusten. Här öppnade sig en helt annan värld för mig humrar och krabbor, koraller och maneter, sjöstjärnor och sjöborrar, färgglada fiskar och en massa märkliga varelser som jag överhuvudtaget inte kände igen. Det här var bara för bra för att vara sant! Hur kunde jag ha missat detta? Denna fantastiska värld måste ju ha funnits där hela tiden, så nära, men ändå så främmande och totalt annorlunda. Jag minns det som det var igår, trots att det är snart 30 år sedan. Den dagen jag gjorde mina första västkustdyk förändrades mitt liv. Jag kunde bara inte få nog av att vara där nere bland alla fascinerande livsformer. Sedan dess har jag ofta sett tillvaron mellan dyken som ett nödvändigt ytintervall, mitt liv har jag levt under ytan, inte på land. Från att ha varit en inlandsmänniska flyttade jag ner till västkusten, där havet snart ockuperade mitt liv fullständigt. Jag blev dykinstruktör, marinbiolog, undervattensfotograf och lärare i marinbiologi, ett vägval jag inte har ångrat en enda minut av mitt liv.
 

Därför är Västkusten unik
Västkustdykningen förändrade mitt liv, men vad är det då som gör västkusten så speciell? Faktum är att det bara finns ett ställe, längs hela Sveriges långa kust, där vi får uppleva kontakt med det övriga världshavet. Detta är i norra Bohuslän, med andra ord på västkusten. Bara här kommer saltvattnet upp i full marin salthalt på 3,5 %. Överallt längs den svenska kusten är ytvattnet utsötat, men då vi kommer ner en bit under ytan i norra Bohuslän når vi den högsta salthalten som finns längs hela vår kust. I denna höga oceaniska salthalt trivs så gott som alla marina växt- och djurarter. De marina organismerna har nämligen under årmiljoner anpassat sig till just denna salthalt. I en lägre salthalt är det betydligt färre livsformer som klarar sig. Längs Sveriges kust finns därför en väldigt tydlig gradient över antalet marina växt- och djurarter. Högst upp i Bottenviken klarar sig bara några få havslevande organismer, sedan ökar antalet arter successivt ju längre söderut vi kommer. Vid Öresund stiger såväl salthalten som antalet djurarter dramatiskt och sedan blir det bara fler och fler marina djur, ju längre norrut längst västkusten vi kommer. Det är alltså inte utan anledning som Sveriges första marina nationalpark, Kosterhavet, ligger i anslutning till norska gränsen.
Under svenska förhållanden är bergväggar täckta av koraller, anemoner och sjöstjärnor bara förunnat västkustdykaren. På samma sätt är det med många av våra fiskar;...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på 20+ dyktidningar per år här.

Fakta

SVARTSKÄREN, KOSTERÖARNA

Dykcenter
Trident Divers, Kosteröarna
www.kosteroarna.com/trident/

Bästa tid En bra annorlunda dykplats året runt. Platsen ligger oskyddat och skären är därför omöjliga att dyka vid om det blåser.

Svårighetsgrad  Avancerad djup dykning som kan kräva uppgång i fritt vatten.  

Bottentyp  Lerbotten på 30-40 meter eller djupare för den som önskar det.

Sevärt  Udda lerbottensdjur som kräver hög salthalt till exempel knaggrocka och kosterpiprensare.

Fakta

 

ÄRRHOLMEN, VÄDERÖARNA

Dykcenter  Dyk-Leif, Hamburgsund www.dykleif.nu
 

Bästa tid   En mycket bra dykplats året runt.

Svårighetsgrad  Här erbjuds alla former av dykning såväl grunda enkla dyk som djupare dyk med tuffa förhållanden.

Bottentyp  Bergvägg blandat med fickor med lerbotten

Sevärt  Röd hornkorall, sjöpennor och piprensare samt underbara väggar täckta av död mans hand.

Fakta

 

 

SLÄGGÖ, GULLMARSFJORDEN
 

Dykcenter  Detta är ett landdyk som går bra att genomföra självständigt. Luftfyllning finns hos:
www.oxygenediving.se/sv/lysekil
www.dykluft.teampaulsen.se

Bästa tid  En variabel dykplats året runt. Isen kan ibland förhindra dykning under januari-februari
 

Svårighetsgrad  Mycket enkel dykplats som passar bra för alla erfarenhetsnivåer.

Bottentyp  Bergvägg, ålgräsäng, sandbotten och lerbotten ner till drygt 30 meters djup.

Sevärt  Rikt fiskliv maj-november, bläckfisk under hösten, havskräfta ute på lerbotten.

Fakta

JÄMNINGARNA, LYSEKIL

Dykcenter  Oxygène, Lysekil www.oxygenediving.se/sv/lysekil

Bästa tid  Fisk- och djurlivet vid denna dykplats är mest aktivt under perioden maj-november.

Svårighetsgrad  Platsen är normalt lättdykt, men den ligger exponerat vid kraftig vind.

Bottentyp  Bergvägg blandat med sten och grusbotten som planar ut vid cirka 25 meters djup.

Sevärt  Mycket kräftdjur, väggar täckta av död mans hand och ett rikt fiskliv.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser