DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Viden  Vetenskap
Fysik – Boyles’ lag
Fysik – Boyles’ lag
1 av 1

Fysik

– Boyles’ lag

Text Jesper Kjøller illustration charly
Boyles lag beskriver förhållandet mellan tryck, volym och gasens densitet i slutna eller öppna behållare vid konstant temperatur. Avvägning och tryckutjämning är de två mest grundläggande förmågorna inom all sportdykning. De styrs alltså av Boyles lag.

Lagen säger: Vid oförändrad temperatur är volymen hos en given mängd gas omvänt proportionell mot gasens absoluta tryck. Det innebär med andra ord att när trycket stiger, minskar volymen. Och omvänt. Cyklopögat, mellanörat, lungorna och dykvästen är alla exempel på luftrum som påverkas av lagen. Därför är det ingen tillfällighet att undervisning om Boyles lag ingår i alla grundkurser i dykning. Men vem var Boyle egentligen?

Boyles liv
Robert Boyle (1627-1691) levde ett liv med stora kontraster. Han föddes in i en av världen rikaste familjer. Fadern kom i sin ungdum till Irland utan ett öre på fickan, men slutligen adlades han till Earl of Cork, en mäktig och stenrik godsägare. Den unge Boyle valde i stället att leva ett enkelt liv i vetenskapens tjänst. Hans syskon vältrade sig i adliga titlar men han föredrog att bara vara en god kristen och en gentleman. Efter sina studier i Genève slog han sig ner i England. Redan under sin livstid hade han högt anseende som framstående vetenskapsman. Trots inbördeskrig, pest, storbränder och allmän politisk oro lyckades han göra många banbrytande upptäckter – särskilt inom kemins område. Han anses vara stamfader för de moderna vetenskapliga metoder som vi tar för givna idag. Han satsade på objektiva observationer och höll hårt på betydelsen av att laboratorieförsök måste kunna upprepas med samma resultat.
Boyle gjorde upp med Aristoteles teori om de fyra elementen jord, luft, eld och vatten. Han formulerade i stället en teori som föregrep 1900-talets atomfysik. Han hävdade nämligen att alla ämnen består av små elementärpartiklar som kombineras på olika sätt. Idag låter ju den teorin mycket rimlig…
Många viktiga vetenskapliga landvinningar kan tillskrivas Boyle. Därutöver var han faktiskt den förste att beskriva det fenomen som vi senare har lärt känna under namnet tryckfallssjuka. Han intresserade sig nämligen för hur djur kan reagera på ökat tryck, så han konstruerade en lite tryckkammare. År 1670 observerade han en orm i sin försöksuppställning. I hornhinnorna i ormens ögon bildades bubblor efterhand som trycket minskade. Boyle hade ingen aning om vad som egentligen hände, men han beskrev det noggrant i alla fall. På den tiden visste man ju inte ens att luft består av kvävgas och syrgas.

Lagen kan beskrivas matematiskt som:
P·V = k
där P = preassure (tryck), V = volymen och k = en konstant.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser