DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Viden  Vetenskap
Fysik – Daltons lag
Fysik – Daltons lag
1 av 1

Fysik

– Daltons lag

Text: Jesper Kjøller Grafik: Charly Nielsen

I den här artikelserien kan du friska upp tidigare kunskaper och förhoppningsvis tillföra ytterligare aspekter. I några nummer framöver går vi igenom dykningens grundläggande lagar och deras upphovsmäns liv och levnad. Den kunskap vi har om våra fysiska reaktioner på vatten och tryck, har vi fem herrar att tacka för. Och som av en slump sammanfaller den alfabetiska och kronologiska ordningen nästan perfekt: Arkimedes, Boyle, Charles, Dalton och Henry.
I vår genomgång av dykerifysikens alfabet har vi kommit till D och Dalton.

Både Boyles och Charles lagar (se DYK 11 och 12/2010) beskriver hur gaser uppför sig utan att ta hänsyn till flera sorters gaser. Dalton intresserade sig för hur enskilda gaser uppför sig när de mixas med andra. Lagen säger:
Det totala trycket i en gasblandning är lika med summan av de enskilda gasernas partialtryck. Varje enskild gas uppför sig som om den ensam fyller hela behållarens volym.

Om vi beskriver lagen matematiskt får vi formeln:
Ptot = Pa + Pb + Pc …. + Pn
Ptot  är gasblandningens totaltryck.

Egenskaperna hos varje enskild gas är alltså oberoende av de andra gasernas närvaro i blandningen. Trycket som utövas av varje enskild gas i en sammansatt blandning kallas partialtryck eller deltryck.
När vi använder komprimerade gasblandningar är det viktigt att känna till de enskilda gasernas egenskaper. Atmosfärisk luft är en sådan blandning. När vi dyker med nitrox, trimix eller andra gasblandningar måste vi också ta hänsyn till Daltons lag. Visserligen ökas inte den procentuella andelen av en enskild gas med stigande tryck. Ändå regerar kroppen på det ökade partialtrycket som om det fanns mer av gasen. När vi dyker med atmosfärisk luft har vi en gasblandning bestående av ungefär 21 % syre (oxygen) och 79 % kväve (nitrogen). Syret blir då giftigt när dess partialtryck har stigit till mer än 1,6 bar, trots att det fortfarande bara är 21 % syre i flaskan.

Geni
John Dalton (1766-1844) var fysiker och meteorolog. Redan under sin samtid var han känd som ett geni och underbarn. Så tidigt som vid 12 års ålder var han lärare och rektor vid en skola…
Daltons beskyddare var den blinde vetenskapsmannen John Gough. Han undervisade det unga geniet i bland annat meteorologi, matematik och botanik. Från barnsben och fram till sin död förde Dalton en meteorologisk dagbok med observationer och registreringar av dagens väder. Hans omfattande noteringar (han åstadkom mer än 200 000 anteckningar) bildade grundmaterialet till hans första bok, Meteorological Observations and Essays (1793). Hans idéer om förångning kom senare att spela viss roll för de första atomteorierna. Där argumenterade han också för det som senare skulle bli känt som Daltons lag om partialtryck. Tyvärr gjorde dessa arbeten inget större intryck på samtiden.
Både Dalton och hans bror led av färgblindhet. Åkomman var då ännu inte vetenskapligt erkänd. Hans undersökningar publicerades i verket Extraordinary Facts Relating to the Vision of Colours. Bokens teorier sköts i sank redan under hans livstid men arbetet betraktades likafullt som ett mästerverk. ”...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser