DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajlexikon – Småfläckig rödhaj
Hajlexikon – Småfläckig rödhaj
1 av 1

Småfläckig rödhaj

– Scyliorhinus canicula

Text: Charlott Stenberg Foto: Lill Haugen

De flesta tänker på vithajar när de hör ordet ”haj”. Men faktum är att den småfläckiga rödhajen kanske är en bättre representant för hajarna. De flesta av världens alla hajarter är nämligen små och lever nära botten, precis som den småfläckiga rödhajen. Den småfläckiga rödhajen blir sällan längre än 60 centimeter och är vackert mönstrad med mörka prickar mot en rödaktig bakgrund. Dess nära släkting, den storfläckiga rödhajen (Scyliorhinus stellaris), som även den kan förekomma i våra vatten, har större fläckar, är lite gråare i färgen och blir dessutom större.

Den småfläckiga rödhajen är tålig i publika akvarier där den gärna reproducerar sig. Havets hus i Lysekil sätter regelbundet ut märkta småhajar, men än så länge har man inte återfångat någon märkt unge. Honan lägger cirka fyra centimeter långa och två centimeter breda äggkapslar som har långa krulliga trådar i hörnen. Dessa trådar fäster honan i alger, sjöpungar och annat lämpligt underlag som sticker ut lite från botten. Efter fem-elva månader föds ungarna som då är runt tio centimeter långa. Den varierande kläckningstiden beror på temperaturen i vattnet.

Hur pass vanligt förekommande denna lilla haj är i Kattegatt och Skagerrak vet man inte eftersom de inte rapporteras i det kommersiella fisket. Den har dock rapporterats oftare än sin släkting, den storfläckiga rödhajen, i svenska vatten. I Nordostatlanten är den småfläckiga rödhajen en av få hajarter som man har noterat en ökning av under senare år. Det beror mest troligt på en kombination av att den inte fiskas kommersiellt samt att den intagit nischer som andra fiskarter försvunnit ifrån. I södra Europa, som i Portugal, äter man dock småfläckig rödhaj. På fiskmarknaden kan man se små flådda hajar som mer liknar flådda kaniner än hajar.
Den småfläckiga rödhajen är en opportunistisk jägare, det vill säga den äter det den kommer över. Det är främst små kräftdjur och småfisk men även mask, tagghudingar och sjöpungar som står på menyn.

Genom att tomma äggkapslar (på engelska kallas dessa för ”mermaids purse”), spolas upp på stranden kan man upptäcka reproduktionsområden för äggläggande broskfiskar. Det var dock genom provfisken och dykinventeringar som man hittade småfläckig rödhaj på Grollegrund utanför Helsingborg. Förhoppningsvis kommer man snart att fatta beslut om att inrätta ett marint naturreservat för platsen, där skyddandet av den småfläckiga rödhajens reproduktionslokal är en bidragande orsak till bildandet av reservatet. De småfläckiga rödhajarna ska återfinnas på cirka 20 meters djup vid övergången mellan hård- och mjukbotten, men platsen ligger rätt öppet och oskyddat med starka strömmar varför det inte är särskilt lämpat som dyklokal.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser