DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajlexikon: Leopardhaj – Triakis semifasciata
Hajlexikon: Leopardhaj – Triakis semifasciata
1 av 1

Hajlexikon: Leopardhaj

– Triakis semifasciata

Text: David Bernvi Foto: Andy Murch

Leopardhajen förväxlas ofta med zebrahajen (Stegostoma fasciatum) som i juvenilt stadium har ett färgmönster som skulle passa namnet. Den riktiga leopardhajen är dock inte tropisk och förekommer i förhållande till zebrahajen i något begränsad utsträckning, enbart utmed Kaliforniens kust.

Leopardhajen är en hajart som föredrar kalla tempererade områden. Den är vanlig i grunda vatten nära botten ner till fyra meter. Hajen är kustnära och ganska ovanlig på djupare vatten men har påträffats ner till 91 meters djup. Leopardhajen brukar simma in i bukter och estuarier då det är flod, sedan simmar den ut till havs igen när ebben kommer. Föredrar sandig och lerig botten i närheten av klippor eller kelpskogar. Den har mindre blodkroppar än andra bentiska hajarter i samma utbredningsområde vilket medför att leopardhajen klarar grunda havsvikar och syrefattiga miljöer bättre då den kan ta upp mer syre. Kan ibland ses i stim tillsammans med andra hajarter så som pigghaj (Squalus acanthias), kalifornisk hundhaj (Mustelus californicus) och brun hundhaj (Mustelus henlei). Leopardhajen migrerar genom dessa stim tillsammans med andra hajarter utmed den amerikanska västkusten. Leopardhajen kan ibland återfinnas på botten solitärt men återfinns mest i grupper med andra hajar eller artfränder.
Denna haj är ovovivipar utan moderkaka. Det betyder att leopardhajen föder levande ungar, dessa är mellan 4-29 till antalet och mäter 20 cm vid födseln. Tydligen växer denna haj mycket långsamt i likhet med pigghajen S. acanthias. Leopardhajen kan nämligen överleva i fångenskap i över 20 år.
Dieten grundar sig främst på benfisk men består även av kräftdjur. Även mindre hajar och rockor jagas av denna haj, främst bentiska arter faller offer för denna haj. Leopardhajen är opportunistisk med sitt födoval och ett flertal bottenevertebrater och andra djur kan tänkas ingå i dess föda.
Juveniler under en längd på 70 cm jagar främst kräftdjur i form av små krabbor. Då hajen når en längd över 1,3 meter börjar födan växla till benfiskar. Även fiskägg är en viktig del av dieten. Födan varierar med benfisk under sommaren som jagas av de vuxna djuren medan fiskägg äts under vintern till våren. Under hösten är krabbor och andra bottenevertebrater huvudsaklig föda.
Pigghaj S. acanthias och leopardhajen har setts jaga stimfisk vid ytan tillsammans, genom att cirkla runt och sedan simma in genom stimmet med vidöppna munnar likt oceanhajen (Carcharhinus longimanus).
Leopardhajen kan nå en längd på 1,8 meter. Hanar blir könsmogna vid 70-119 cm längd och honor vid 110-129 cm längd. De flesta adulta hajarna är dock under 160 cm.  

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser