DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajlexikon: Pighaj – Squalus acanthias
Hajlexikon: Pighaj – Squalus acanthias
1 av 1

Hajlexikon: Pigghaj

– Squalus acanthias

Text: David Bernvi Foto: Andy Murch

Pigghajen är den vanligaste svenska hajen. Den förkommer utmed den svenska västkusten hela året om men på våren minskar pigghajen i antal för att återkomma till sommaren igen mer rikligt. I våra vatten blir pigghajen sällan större än 120 cm, denna haj kan dock växa och nå en längd på 160 cm med en vikt på 9 kg.

Denna haj kan mycket väl vara den vanligaste hajen i världen och helt klart den mest kommersiellt fiskade hajarten. Pigghajen förekommer i kalla och varmt tempererade vatten både kustnära och ute till havs. Den simmar oftast nära botten, pigghajen kan simma ner till djup på 900-1 460 meter. Pigghajen kan simma in i Östersjön, men där är den mycket ovanlig. Ända in vid Västervik har pigghaj dock infångats.
Hajen är mycket nomadisk, migrationer förekommer säsongsvis. Pigghajar är aktiva simmare men oftast ganska slöa i sitt simningsmönster. Ibland samlas pigghajar i stim om tusentals individer, dessa stim är ofta delade efter kön och storlek på hajarna. De förekommer stim med juveniler av båda könen, även adulta individer kan förekomma i blandade stim. Stimmen brukar oftast utgöras av könsmogna hanar, större icke könsmogna honor och stim med stora könsmogna honor.
Hanarna brukar föredra grundare vatten än honorna, gravida honor simmar oftast dock in till grundare vatten där de samlas i bukter och vikar för att föda sina ungar. Pigghajen kan man återfinna solitärt eller som följeslagare av anda mindre hajar som exempelvis olika arter av hundhajar, Mustelus spp..
Pigghajen kan förekomma i estuarier, den klarar brackvatten men överlever inte sötvatten mer än ett par timmar. Pigghajen kan avvika om massivt regn inverkat över ett område och föredrar en vattentemperatur mellan 7-8 grader upp till 12-15 grader. Den migrerar beroende på vattentemperaturen och kan under dygnet simma mellan olika djup för att uppnå optimala temperaturförhållanden. Säsongsvariationen av denna haj kan vara relaterad till vattentemperaturen.
Denna hajart är ovovivipar med 1-20 ungar vid varje tillfälle, graviditeten kan förlöpa upp till 2 år. Parningen sker troligen under vintern. Ungarna är 30 cm vid födseln och honorna simmar in mot grundare vatten under hösten. Ungarna föds mellan december och januari, då de föds simmar de ut med huvudet först. Vid födseln sker med rytmiska kontraktioner hos honan som påminner om de hos däggdjur.
Hanarna blir könsmogna vid 59-72 cm och honor vid 70-100 cm. Hanarna blir 83-100 cm långa maximalt.
Åldersstudier tyder på att pigghajen kan bli mycket gammal och nå en ålder på närmare 30 år. Kanske kan pigghajen nå en ålder av 50 eller 100 år?
Pigghajens piggar är giftiga och kan orsaka irritation hos människor. Pigghajen kan införa den bakre piggen genom att splattra vilt med stjärtfenan då den känner sig hotad.
Pigghajens diet består i stort av mindre fiskar, sill, sardiner och torsk. Bläckfisk, krabbor, räkor, sniglar samt havsborsmaskar ingår också. Maneter och kubmaneter kan ingå i dieten tidvis.  
Bland naturliga fiender förekommer en mängd andra arter av hajar och tandvalar. Pigghajen är en mycket vanlig haj i förhållande till andra hajar trots det stora fisketrycket på den. Pigghajen kan därför inverka djupt på det marina ekosystemet på flera platser världen över varför den...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser