DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
1 av 1

Hajlexikon: Sandtigerhaj

– Carcharias taurus

Text David Bernvi Foto Andy Murch

Denna haj hör till en av de mest studerade arterna eftersom den är en väl fungerande akvariehaj. Sandtigerhajen kan nå en maximal längd på drygt tre meter, men det förekommer rykten om att sandtigerhajen skulle kunna nå hela 4,3 meter. Hajen, som har ett av undervattensvärldens mest hårresande tandgarnityr, inleder sin livscykel med att äta upp sina småsyskon.

Sandtigerhajen förekommer kustnära vid ytan och ner till 200 meters djup. De flesta föredrar ett djup på mellan 15-25 meter, över sandbotten och undervattensrev, i grottor och liknande habitat. Där kan sandtigerhajar samlas i stillastående aggregationer. Denna haj kan under natten simma upp till ytan och svälja luft som den sedan använder som flytkraft för att sväva emot strömmen intill botten.
Då den samlas kring undervattens rev i aggregationer eller stim kan det förekomma upp till 20 sandtigerhajar över ett område och ibland upp till 80 stycken. Dessa samlingar kan även uppstå vid tillgång av föda eller födsel. I Australien är könen segregerade och migrationer mellan varmare och kallare delar av utbredningsområdet förekommer. Parning och födsel sker i de varmare delarna av utbredningsområdet.
Komplexa sociobiologiska beteenden förekommer hos sandtigerhajen. Pararingsbeteendet består av flera faser där honan och hanen använder bl. a. bukfenorna för att signalera varandra om olika sexuella tillstånd. Parningen varar i ett par dagar och innebär att hannen biter i honans bröstfenor därefter vänder sig honan för att ena av hanens pelvisklaffar skall kunna föras in i honans kloka under parningen.
Sandtigerhajen är ovovivipar med livmoderkannibalsim i form av oofagi och adelfofagi, vilket innebär att det största och mest välutvecklade syskonet äter upp sina mindre utvecklade syskon i varje livmoder. Detta resulterar i att endast ett foster överlever i vardera av de två livmödrarna och hona föder två ungar. Graviditeten varar i 9-12 månader, vid en längd på 17 cm försvinner gulesäcken hos fostren och en livskamp påbörjas där den största och hungrigaste av fostren slukar de mindre fostren som samtidigt slukar ännu mindre embryon och obefruktade ägg. Vid en storlek över 17 cm har fostren funktionella tänder, vid 26 cm simmar de även aktivt och äter andra syskon i livmodern. En hajforskare som undersökte en gravid sandtigerhaj blev ordentligt biten i handen av ett foster på en meter då innehållet i en av livmödrarna undersöktes. Ungarna är mellan 95-105 cm vid födseln.
Honor blir gravida var annat år med ett viloår mellan varje graviditet.
Hanar blir könsmogna vid fem sex år och honor då de är över sex år. Sandtigerhajen kan bli över 17 år gammal. Tillväxten går snabbare de fem första åren och avstannar då hajen når över tio år, vid 16 års är tillväxten i stort avstannad och hajen har i princip samma längd resten av livet. Då honor är könsmogna har de nått en längd på 2,2 meter eller mer och hanar vid ca 1,9 meters längd.
Denna hajart föredrar främst olika arter av benfisk som föda. Även andra hajar, kräftdjur och bläckfiskar ingår i dieten, ibland även marina däggdjur i from av sjölejon och delfiner. Sandtigerhajen kan jaga sina byten kooperativt i grupper, främst stimfisk och andra större fiskar.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser