DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajlexikon: Tigerhaj – Galeocerdo cuvier
Hajlexikon: Tigerhaj – Galeocerdo cuvier
1 av 1

Hajlexikon: Tigerhaj

– Galeocerdo cuvier

Text: David Bernvi Foto: Andy Murch

Tigerhajen är tillsammans med oceanhajen Carcharhinus longimanus, tjurhajen Carcharhinus leucas och vithajen Carcharodon carcharias en av de potentiellt farliga hajarna. Den kan utgöra ett hot mot människor och bör hållas under uppsikt. Men behandla dem med respekt och vaksamhet och du kan vistas i dess närhet

Tigerhajen är ganska vanlig, både kustnära och ute till havs i varmt tempererade och främst tropiska zoner. Denna haj kan simma ner till ett djup på minst 140 meter. Hajen tycks föredra turbida områden nära kusterna. Den har påträffats i estuarier (flodmynningar), laguner och korallrev med atoller. Tigerhajen förekommer oftast kring oceaniska öar i tropikerna, exempelvis Hawaiiöarna i Stilla Havet.
Förflyttningar över långa oceaniska sträckor förekommer, vi ser den oftast kring oceaniska öar eller där kontinentalbranten är djup. Kring Hawaii har forskning visat att tigerhajen täcker ett område på ca 100 kvadratkilometer regelbundet.
Tigerhajen är nattaktiv och spenderar mestadels dagen på djupt vatten. Under skymningstimmarna kommer den mycket nära land och kan simma i meterdjupt vatten för att komma in i laguner och estuarier eller liknade. De yngre och mindre individerna kan ses på dagtid vid grunda vatten mer frekvent. De är också dessa juvenila individer som givit tigerhajen dess namn. De juvenila och subadulta tigerhajarna har ränder utefter ryggen och ovansidan som försvinner då hajarna växer sig stora och blir vuxna eller adulta.
Unikt för denna revhaj är dess ovovivipari, den är den enda hajen i denna familj som är ovovivipar och föder 10-82 ungar per gång vilket är väldigt många. Antalet varierar beroende på honans ålder och storlek. Ungarna är vid födseln 51-76 cm långa. Graviditeten varar troligen något över ett år. Honan föder sina ungar under våren och sommaren, under våren sker troligen parningen. Könsmognad uppnås efter 4-6 år och maximal livslängd minst 12 år. Hanar blir könsmogna vid 2,3-2,9 meters längd och honor vid 2,5-3,5 meters längd.
Födan hos tigerhajen är extremt bred och kan bestå av ett stort mångfald bytesdjur. Dess vida utbredning har medfört en opportunistisk anpassning till potentiella födokällor, till följd av detta kan gradvis tigerhajen vara en farlig haj för människan då den gärna undersöker nya potentiella födoresurser. Tigerhajen är dock ingen människoätande haj men bör hållas under uppsikt som vilket annat större rovdjur som helst.
Tigerhajens diet består av en mängd olika as, främst i första hand av döda valar. Andra levande marina däggdjur som sälar, sjölejon, delfiner och tumlare jagas av denna tigerhajen frekvent. Havssköldpaddor kan vara en viktig del av födan för denna haj, åtminstone vid vissa delar av dess utbredningsområde. En mängd olika fiskar ingår som föda bl. a. såghajar, havsänglar, hammarhajar, stingrockor, örnrockor och ett flertal benfiskar.
Sjöfåglar i form av albatrosser, och säkerligen ett flertal andra arter därtill kan förefalla som föda. Havsleguaner vid Galapagos och bläckfiskar ingår också i dieten. Tigerhajen tenderar till att sluka en mängd kuriositeter, den går under metaforen som havets sopptunna. Denna haj har till och med rapporterat nå en otrolig längd på 9,1 meter, dessa uppgifter går dock inte att bekräfta. Tigerhajar över 5...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser