DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Hajlexikon: Vithaj – Carcharodon carcharias
Hajlexikon: Vithaj – Carcharodon carcharias
1 av 1

Hajlexikon: Vithaj

– Carcharodon carcharias

Text: David Bernvi Foto: Andy Murch

En av årets nyheter i DYK är Månadens Haj som blir ett stående inslag. Här berättar David Bernvi, ordförande i Svenska Hajföreningen och författare till flera hajböcker, om en ny art varje månad. Först ut är vithajen vars mystik luckras upp ju mer vi börjar förstå om dess liv. Vithajen är en väl utvecklad jägare som det är lätt att bli uppslukad av.

Ny forskning visar att vithajar i Stilla Havet simmar ofantliga avstånd för att samlas på ett hittills hemligt område ett par sjömil sydost om Hawaii. Forskarna vill inte avslöja koordinaterna eftersom hela Nordamerikas vithajspopulation eller kanske snarare hela östa Stilla Havets vithajspopulation, simmar till en plats man kallar vithajscaféet. Här samlas både adulta och juvenila vithajar efter hösten då de lämnat den amerikanska kusten. Exakt vad hajarna gör där vet man ännu inte. Kanske jagar de eller parar sig. Kanske både och. Eventuellt samlas de där för att bilda mindre grupper som sedan migrerar tillsammans.

Bergochdalbana
Vi vet även att vithajen samlas vid kustnära vatten, framförallt vid öar med fengångare. I Stilla Havet vid Farallon Islands, Año Nuevo Island utanför Kalifornien och även utanför Mexiko vid Guadalupe Island. Säsongsvis tycks hajarna återkomma till samma plats för att jaga sjöelefanter och sjölejon.
Det intressanta med de oceaniska migrationerna som förekommer både mellan Amerika och det stora blå mitt i Stilla Havet eller t.ex. mellan Sydafrika och Australien, är det faktiska simningsbeteende vithajarna uppvisar. När de migrerar dessa otroliga avstånd tycks de dyka flera hundra meter ner i havet gång på gång för att sedan komma upp till ytan. På vägen till vithajscaféet dyker vithajarna var 10 minut ner till 300 meter där de sedan av okänd anledning stannar en stund.

Selektiv jägare
Gansbaai, världens bästa plats för att se vithaj på ligger nära Kapstaden i Sydafrika. Här kan man beskåda upp till ett tiotal vithajar åt gången under högsäsongen. Vithajarna kommer till Dyer Island och andra öar med sjölejon, allteftersom sjölejonungarna föds under vintern. Vid Seal Island lite närmare Kapstaden i False Bay kan man se vithajar hoppa då de tar sjölejon i rasande fart. Här är vattnet närmare 80-90 meter djupt, kan hajarna accelerera nerifrån botten för att komma upp i väldig fart och sväva fritt i luften då de tar sitt byte. Många gånger misslyckas de trots att vithajen kommer underifrån i närmare 50 km i timmen. Sälarna kan ibland se vithajens skugga ovanifrån då solen stiger högt på himlen, därför angriper vithajen framförallt under morgon och skymning.

Rangordning
Större hajar har oftast förtur till det mesta och ibland möts rivaler för att visa sina tänder genom gapbeteenden. Vithajens tänder tycks vara en viktig del av dess kommunikationsmedel och i dramatiska scenarier händer det att en vithaj anfaller en annan. Ett annat beteende består istället av att två vithajar möts för att piska med stjärtfenorna mot varandra. I andra fall niger en haj och faller undan då två vithajar möts eller så kan båda hajarna rappt bryta ett möte och falla åt var sitt håll.
Vithajen är en visuell jägare och därför är det viktigt att dess ögon inte utsätts för skada. Hajen rullar tillbaks sina ögon så att en vit brokkapsel...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser