DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Havsål, Conger conger
1 av 1

Havsål

Text och foto: Anders Salesjö

Havsålen liknar den vanliga ålen, men den är grövre och blir betydligt mycket större. Unga havsålar som är jämnstora med vanlig ål kan lätt skiljas från denna på att ryggfenan börjar strax bakom bröstfenan.

Hos en vanlig ål börjar ryggfenan betydligt mycket längre bak. Ett annat bra kännetecken är att den vanliga ålen har ett kraftigt underbett medan havsålen har näst in till liklånga käkar eller ett svagt överbett. Hanen blir normalt inte mer än en meter lång medan honan kan nå ända upp till tre meters längd. Normalstora honor brukar dock inte vara mer än 1,5-2 meter långa och vikten övergår oftast inte 30 kilo.
Havsålen finns längs östra Atlantens kust från mellersta delarna av Norge ner till Senegal i nordvästra Afrika. Den finns också vid öar och ögrupper ute i Atlanten som Island, Färöarna, Azorerna, Kanarieöarna och Madeira. I Medelhavet är arten relativt vanlig och den finns även i Svarta havet. Längs Sveriges kust förekommer havsålen sparsamt i Skagerrak och Kattegatt. I Östersjön påträffas den endast i undantagsfall, men den är faktiskt fångad så långt norrut som i höjd med Helsingfors i Esbo skärgård. Havsålen är en uteslutande en marin fisk som till skillnad från den vanliga ålen aldrig vistas i sötvatten. Den förekommer normalt från ytan ner till cirka 250 meters djup, men vandrar betydligt djupare ner under leken. Yngre individer finns ofta på grunt djup och kan till och med uppträda i tidvattenbassänger. I Sverige skyr dock havsålen det utsötade ytvattnet vilket gör att den normalt inte förekommer grundare än 40 meter vid vår kust. Arten föredrar bergbottnar med grova sprickor och block som bildar håligheter där den kan gömma sig. Gamla skeppsvrak är favoritmiljön. Den är mycket stationär och lämnar som regel bara sitt gömsle nattetid för att söka föda. Födan utgörs framför allt av fisk, bläckfisk och kräftdjur.
Havsålen blir könsmogen vid 5-15 års ålder då hanarna är ungefär 75 centimeter långa och honorna cirka 2 meter. De leker bara en gång i livet och lämnar då kusten för att vandra ut till 2 000-4 000 meters djup ute i Atlanten. Förmodligen sker leken sommartid i fritt vatten på flera platser i ett område mellan Gibraltar och Azorerna. Eventuellt att det även finns lekplatser i de västliga delarna av Medelhavet. I samband med könsmognaden sker radikala förändringar i fiskens kropp som slutligen leder till döden. De förlorar sina tänder och slutar att äta, skelettet urlakas och blir skört, tarmen och andra inre organ degenererar samtidigt som könskörtlarna tillväxer dramatiskt så att de upptar större delen av kroppshålan. Man har kunnat studera dessa förändringar på fiskar som varit instängda i akvarium, men i naturen sker detta förmodligen inte förrän djuren närmar sig lekplatserna. Innan leken utgörs ungefär en tredjedel av kroppens vikt av spermier eller ägg. En lekmogen hona innehåller normalt så mycket som 3-8 miljoner ägg.
Efter leken svävar ägg och de nyckläckta larverna fritt i vattnet och drivs av havsströmmarna åt nordöst. Liksom hos andra ålar inträder sedan ett långvarigt larvstadium som pågår under ett till två års tid. Larverna är platta och genomskinliga samt förhållandevis höga i...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Rekordstora havsålar
Det svenska sportfiskerekordet för havsål är på nästan tolv kilo. Denna fisk fångades vid ett vrak på ungefär 100 meters djup som ligger strax väster Måseskär i Bohuslän. Det norska...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser