DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
HEPCA – förenar vetenskap, utbildning, naturskydd och uthållighet
HEPCA är en organisation som värnar miljön under vattnet. Men för att lyckas måste man också fokusera på lokalbefolkningen.
HEPCA – förenar vetenskap, utbildning, naturskydd och uthållighet
HEPCA – förenar vetenskap, utbildning, naturskydd och uthållighet
HEPCA – förenar vetenskap, utbildning, naturskydd och uthållighet
HEPCA – förenar vetenskap, utbildning, naturskydd och uthållighet

HEPCA

– förenar vetenskap, utbildning, naturskydd och uthållighet

Av Natalie Tyler

År 2009 markerar början på en ny inställning till hur Röda Havet ska skyddas. Alla dykare i världen bör intressera sig för att skydda miljön i våra hav. Vi vill ju ha möjlighet att njuta av skönheten under ytan även i fortsättningen. Brukar du besöka Röda Havet? Känner du ännu inte till ansträngningarna för att bevara och beskydda området? Vet du inte hur du själv kan hjälpa till? Till glädje för dig ska jag ge en inblick i en organisation som förverkligar banbrytande projekt. Den ger dig möjlighet att engagera dig. Det ska bli en löpande serie i DYK
HEPCA är en förkortning av ”Hurghada Environmental Protection & Conservation Association”. Organisationen grundades 1992 av 12 instiftande medlemmar. De representerade dykturismen i Röda Havet. HEPCA arbetar aktivt med målsättningen att skydda och bevara de naturliga resurserna i hela rödahavsregionen – både på land och i vattnet.

Bland aktuella projekt kan nämnas att:

  • lägga ut världens mest omfattandes system av förtöjningsbojar
  • etablera en tillflyktsort för delfiner
  • vid Sha’ab Samadai
  • inrätta ett skyddsområde för dugonger
  • vid Abu Dabab
  • renovera 40 skolor i projektet Madrasty
  • ta fram en effektiv plan för hantering av avfall
  • driva kampanjen ”Protect the Red Sea Sharks”

HEPCA riktar i år sin verksamhet mot betydelsen av att samla in pålitliga data om miljön. Röda Havet har varit föremål för en lång rad olika undersökningar. Både över och under vatten har forskare och entusiaster genom tiderna dragits till de unika omgivningarna. De vill nå bättre förståelse för naturen och miljön. Men insatserna har aldrig tidigare varit samordnade av någon instans. Ingen har givit studierna en gemensam plattform och dragit samlade erfarenheter av upptäckterna. Det ska HEPCA nu göra. HEPCA är en dynamisk organisation. Den kämpar intensivt för att uppfylla sina målsättningar med miljön.
Internationellt erkännande
och lokala möjligheter
Med vetenskapen som fundament ska organisationen under året bjuda in internationella forskare och studenter till Röda Havet. Syftet är att sprida kunskaper och vara värd för andra länders forskare.
Planerna inkluderar också en plattform för unga egyptiska forskare. De ska kunna studera och beskriva de färgstarka och besynnerliga varelserna i ekosystemen ovan och under vattenytan. HEPCA är en NGO inriktad på lokalsamhället. Därför är det mycket viktigt att utnyttja varje möjlighet att utbilda lokalbefolkningen. Planen är att engagera ungdomar och skolelever – de framtida generationerna. Allt efter behoven hos varje enskilt forskningsprojekt tänker HEPCA sörja för att ge en bas för forskningen. HEPCA vill se till att resultaten används effektivt för att stödja Röda Havets framtid.

Frivilligt deltagande
Engagemanget stannar inte där. HEPCA vill slå upp dörrarna på vid gavel med ett...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser