DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Jacobus Fritzen – Vraklexikon #30
1 av 1

Jacobus Fritzen

Vraklexikon #30

Östersjön mellan Trelleborg och Ystad

Historien börjar 1909 på William Doxford
& Sons Ltd i Sunderland, England, som varit ett av områdets mest
aktiva varv de senaste 100 åren. Här byggde man ångfartyg under namnet
Dalemoor till rederiet Moor Line Ltd. och konstruktionen var minst sagt
ovanlig. Fartyget var nämligen fyra meter bredare under vattenlinjen
för att ge den större lastkapacitet. Skeppet tjänstgjorde för Moor Line
fram till 1920 då det såldes till Western Counties Shipping Co i London
och döptes om till Dalemead. Mellan 1923 och 1939 köptes och såldes
fartyget flera gånger och fick namn som Ruth och Decade innan det
slutligen döptes om till Jacobus Fritzen i samband med att de sista
ägarna, J. Fritzen & Sohn i Tyskland, tog över.
Med anledning
av den mörka skugga som Andra Världskriget kastade försågs ångfartyget
med en kanon i fören, tänkt för självförsvar. Hotet om att torpederas
av ubåtar var ständigt närvarande och mot en sådan fiende var kanonen
knappast ett effektivt försvar. Snarare var den tänkt att användas mot
övervattensfartyg utan kraftigare bestyckning.

olycklig ubåt Den ryska ubåten Narodovolets från 1. divisionen i den
baltiska ubåtsbrigaden var också känd under namnet D.2. Ombord var det
kapten Roman V Lindenberg som förde befälet och i september 1942 blev
man tilldelad ett nytt patrulleringsområde. Under ett uppdrag i finska
viken den 24 september fastnade hon i ett anti-ubåtsnät och skadade
rodret. Under två dygn jagades man av fienden men tackvare fördelaktigt
väder uppstod aldrig någon närkontakt. Den 26 september lyckades man få
bort nätet och reparera rodret. Åter igen fullt stridsduglig fortsatte
man mot det nya patrulleringsområdet kring Bornholm. Den 3 oktober 1942
gjorde D-2 en avstickare för att angripa en konvoj om fyra fartyg med
torpeder. Anfallet misslyckades och de tyska torpedbåtarna gav
besättningen en rejäl omgång.

Den 7 oktober fick ubåtskaptenen Lindenberg syn på ett lämpligt offer,
ett alldeles ensamt lastfartyg. Klockan 11.04 avfyrade han en torped
som dock missade sitt mål.

Den 8 oktober kl. 22.22 anföll han igen, denna gång mot ett fraktfartyg men med samma usla resultat.

Han upprepade proceduren den 10 oktober kl 00.47 utan att lyckas
bättre. Det faktum att man inte lyckats sänka ett enda fartyg, trots
den strida ström av underhållsfartyg som trafikerade vattnen, gjorde
att moralen ombord på den trånga ubåten var mycket låg. Den 14 oktober
lyckades man komma närmare fienden än någonsin förr. Denna gång var det
Jacobus Fritzen man var ute efter.

Kl 16.33 beslutade sig kapten Lindenberg för att pröva lyckan ännu en
gång. För att försäkra sig om framgång avfyrades två torpeder. Det
skulle visa sig vara ett klokt beslut eftersom den första...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser