DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

Jean-Michel Cousteau

Text Fredrik Isakson

Oket efter fadern, den kända undervattensäventyraren och filmaren Jacques Yves Cousteau, må hänga på hans axlar. Men Jean-Michel är en man med egna idéer. Han driver bland annat organisationen Ocean Future Society, en verksamhet utan vinstintresse, där Jean-Michel på olika sätt försöker föra fram havets frågor.

Jean-Michel ser sig som ambassadör för havet och åker oförtrutet runt med sin organisation och försvarar havet på alla sätt han kan.
– Jag gillar inte gränser och för min uppgift, att beskydda havet, har gränserna blivit ett problem. Havet är alla jordbors ansvar, det är vår gemensamma resurs, men på grund av gränserna är det svårt att få till verksamma åtgärder för havet. Cousteau brukar se sin organisation som en kommunikationsbyrå.
– Vårt arbete är att kommunicera de frågor som vi ser att havet har behov av att vi lyfter. Våra främsta kanaler är TV och film, media överhuvudtaget.
Arbetet är inte glamoröst. Det handlar om att jaga sponsorer och pengar och att skapa möjligheter för det arbete man vill utföra.
– Det är många gånger där vi har fått möjligheter, som andra inte får, för att jag har namnet Cousteau. Det är en fördel, men det gör det extra viktigt att jag tar ansvar för hur vi använder dessa möjligheter. Det finns säkert de som tror att jag är rik men det är jag inte. Det skulle vara på upplevelser, då är jag rik.

Utbildningsprogram
Jean-Michel Cousteau arbetar genom sin organisation mycket med utbildningsprogram för barn och ungdomar. Ofta i fattiga områden där man lever nära vattnet. Här finner han en möjlighet att på gräsrotsnivå fånga upp dem som lever på och av havet. Jean-Michel vill öka deras medvetenhet och drivkraft. Det går ut på att lära dem att visa respekt, för den miljö de lever i, att inte förstöra den hand som föder dem.
– I många u-länder med kust får de som bor på kusten 85 % av sitt protein från havet och därför är det extra viktigt att nå dem. Vi arbetar på olika sätt. Bland annat har vi tagit fram ett utbildningsmaterial som barnen får arbeta med. Vi ser även till att ta ut dem i den miljö de först studerat för att de ska se konsekvenserna, säger Jean-Michel.

Miljöer påverkar varandra
Ett annat sätt som gruppen arbetat med är något de först prövade i Brasilien. Då valde de att arbeta med två grupper, en grupp som bor efter floden och en grupp som bor ute vid havet.
– Efter att vi utbildat dem har de fått komma till den andra gruppens miljö och se hur de olika biotoperna och de själva påverkar deras nya vänners livsmiljö. De får alltså se hur systemen relaterar till varandra och hur en handling på en plats påverkar någon annan.
Man betonar grupparbetet och går rent praktiskt in i klassrummet. Man visar hur olika fiskesätt påverkar revet och försöker lära eleverna hur man når en balans som gör att revet kan frodas trots fiske.
– Bahamas är en av de platser vi varit på. Om korallreven på Bahamas förstördes så skulle det få som effekt att även Bahamas försvann. Reven skyddar öarna från stormar och annat. Bahamas ligger så lågt att öarna inte skulle klara sig utan sina rev. De skulle försvinna under ytan.
Orsak och verkan
Få förstår sådana samband och ser inte de följder olika sätt att agera får. Ett...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser