DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Dykkemedicin  Dykerimedicin
Köldchock! – när kroppen vill lägga av
Köldchock! – när kroppen vill lägga av
1 av 1

Köldchock!

– när kroppen vill lägga av

Av Mark K Frobb, M.D. & Neal W Pollock, Ph.D.

Farorna med långsam och långvarig nedkylning brukar vara välkända för alla som dyker i kallt vatten. Den fysiska prestationsförmågan minskar. Man blir fumlig och tänker sämre. Men vad händer om man plötsligt ramlar ner i en isvak utan isolerande dräkt? Riskerna med snabb och plötslig nedkylning känner nog inte många till.

Årligen drunknar cirka 140 000 personer över hela världen på öppet vatten. Forskarna misstänker att nästan hälften av fallen inte beror på långsam nedkylning i vattnet. Speciellt i kalla trakter dör olycksoffren snarare av kroppens chockreaktioner under de första få minuterna i vattnet.

Snabb nedkylning ger chock
Vattens värmekapacitet är mycket hög. Därför leds värme bort från kroppen 20 till 27 gånger snabbare i vatten än i luft. Kroppstemperaturen minskar snabbt på grund av att värmen både strålar bort och leds bort.
Hur fort går det? Det beror på hur kallt vattnet är. Effekterna av nedkylning hänger ihop med en rad faktorer. Bland dem finns temperaturskillnaden, klädernas isolerande förmåga, om och hur snabbt vattnet strömmar, hur mycket värme som produceras genom frossbrytningar och andra kroppsrörelser, förhållandet mellan kroppens yta och volym och mängden underhudsfett.
Avkylningen når så småningom kroppens inre delar. Det leder till medvetslöshet. Slutligen minskar blodtrycket som följd av att hjärtat avstannar. Dödsfall som resultat av långsam nedkylning kan inträffa inom en timme efter att man hamnat i femgradigt vatten; inom två timmar i tiogradigt och sex timmar i vatten strax under 15 grader.
Dödsfall till följd av snabb nedkylning och chock inträffar däremot under de första minuterna. Fenomenet har dokumenterats sedan många år. Det är känt bland sjöfolk alltsedan 1800-talet. Tyvärr fanns det knappast något man kunde göra åt problemet. Därför har forskningen om att hamna i kallt vatten traditionellt varit inriktad på frågorna kring långsam nedkylning. Där kan man bevisligen sätta in åtgärder för att öka chanserna att överleva.
Stora delar av den nya forskningen om chockreaktioner vid plötslig nedkylning har publicerats av Marine Safety Division of Transport Ministry i Kanada och Institute of Naval Medicine i Storbritannien. Reaktionerna beror på hur kallt vattnet är. De tycks bli starkast i vatten mellan 10 och 15 grader.

Chockreaktioner i kallt vatten – vad vet vi?
Varför dör människor plötsligt när de hamnar i kallt vatten? Många faktorer är ännu ofullständigt kända. Alla personer drabbas inte av köldchock i kallt vatten. Vissa resultat pekar mot att blotta överraskningen och förskräckelsen kan ha med saken att göra. Å andra sidan har chockreaktioner drabbat även helt friska personer som deltagit i väl planerad vintersimning. Ändå verkar det troligare att medföljande icke-dykare ombord på en dykbåt råkar ut för köldchock om de plötsligt faller i vattnet. De är ju oförberedda och saknar dessutom isolerande dräkt.
Man tror att dödsfall i samband med att någon ramlar ner i kallt vatten beror antingen på omedelbar drunkning eller på störningar i hjärtrytmen. Det gäller speciellt äldre personer och sådana med i övrigt dålig hälsa. Vissa individer riskerar att råka i panik och ofrivilligt dra ner vatten i lungorna. I samband med att...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser