DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!!

  Vrag  Vrak

Karibiska vrak

– med norska anor

Text och bild: Lawson Wood

Skeppsvraken kring Caymanöarna utgör spännande minnesmärken. Många sjömän tjänade ombord på fartygen under sina stormakters ärofulla dagar. En del vrak ligger grunt och kan faktiskt utforskas med snorkel. En gång praktfulla segelfartyg är nu delar av korallreven de ligger på. Lawson Wood tar oss med till fyra historiska skeppsvrak. Alla har norska anor.

Mängder av stolta fartyg har genom åren mött sitt olycksöde på reven runt Caymanöarna. Det är knappast någon tillfällighet. I haven kring öarna fanns enorma bestånd av havssköldpaddor. De var den stora attraktionen. Sköldpaddor utgjorde nämligen en viktig del av mathållningen för dåtidens sjömän. Djuren kunde hållas levande ombord och bidra med färskt kött. På riktigt långa resor kunde köttet saltas för att få ännu längre hållbarhet. Många fartyg besökte därför Caymanöarna för att lasta ombord sköldpaddor. Man tog även färskvatten och frukt för att hålla skörbjuggen på avstånd. Dessutom låg öarna på bekvämt avstånd från segellederna mellan Syd- och Nordamerika. De blev även sista eller första angöringshamn på färder tvärs över Atlanten mellan Europa och Karibien. Men området drabbas ofta av häftiga tropiska stormar. Starka strömmar drar mellan de förrädiska korallreven – som då inte var kartlagda. Det var alltså en riskabel affär att närma sig Caymanöarna.
Norrmännens traditioner inom skeppsbyggeri och sjöfart är legendariska. Tusentals skepp har byggts på norska varv. I många fall har de norskbyggda fartygen aldrig återvänt till sin hemmahamn. Många har gått förlorade i oväder, förlist i olika krig, sjunkit under riskabla fiskeexpeditioner eller bara gått under någonstans på världens oceaner utan att efterlämna ett enda spår. Åtskilliga skutor bytte ägare otaliga gånger – ofta till olika nationer. Förmögenheter skapades och förlorades. De norska skutorna stod i en klass för sig själva. De seglade på världshaven i flera århundraden.

Glamis
Viss förvirring och oenighet råder om namnen och antalet skeppsvrak på reven i East End-kanalen vid Caymanöarna. Lokalt har platsen i många år varit omtalad som ”Two Wrecks” eller ”Twin Wrecks”. Noggranna undersökningar har slutligen avslöjat åtminstone två vrak på reven – Mathusalem och Maggie Bell. Deras exakta positioner är fortfarande osäkra. Nere i vattnet kan man se två vrak tätt ihop. Men är det kanske till och med tre? Det är lätt att tro. Skeppsankaren och kättingar är karakteristiska och olika till storlek och utformning. Särskilt det ena vraket är en riktig pärla som dyk- och snorkelställe. Ytterligare efterforskningar har nu gjorts i biblioteket på Greenwich Maritime Museum i London och på Søfartsmuseet i Oslo. De har bekräftat att de bäst bevarade delarna av de förlista fartygen är resterna efter Glamis. De två andra fartygens namn har bara bevarats muntligt. Det måste bero på att namnen har levt vidare genom tiderna i den lokala folktraditionen.
Både Mathusalem och Maggie Bell var byggda av trä. Storleken på ankaren och kättingar i området runt Glamis kan kombineras med tidpunkterna för deras förlisningar. Men där hittar man inga igenkännliga delar av fartygsskroven. Därför verkar det mycket sannolikt att Mathusalem och Maggie Bell ligger någonstans i närheten av Glamis.

Snorkelvrak...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser