DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Rejse  Resa

Kenya & Tanzania

DYK

Kenyansk dykning har lidit av samhällets mångåriga förfall och urusel dykpraxis. Allt sådant har fördärvat mycket av landets revsystem. Marina skyddsområden har nu inrättats på flera ställen. Erfarenheterna är mycket goda. Pemba Island tar hand om lejonparten av dykningen i Tanzania. Märkligt nog kommer nästan alla dykbåtar där från Kenya. Området är en tidvattenskanal – rik och varierad.

Kenya har fyra huvudområden för dykning. Lamu ligger i norr, Watamu i mitten, Mombasa och Diani Beach i söder. Kenyansk dykning har lidit av samhällets mångåriga förfall och urusel dykpraxis. Allt sådant har fördärvat mycket av landets revsystem. Marina skyddsområden har nu inrättats på flera ställen. Erfarenheterna är mycket goda.
Lamu är en grupp om åtta öar. Den drar fördelar av att inte vara ett populärt resmål. Bara ett fåtal dykcentra finns där. Men ge dem gärna en chans. Reven håller hög kvalitet. Speciellt gäller det Kinyika Island strax söder om ögruppen.
I Malindiområdet ligger Watamu-Malindi National Park. Där finns traktens enda dykområde. Flertalet dyk planeras som strömdyk. Dykare kan förvänta sig att se öppna havets storvilt typ manta och till och med valhaj.
Bara enstaka dykställen har djup på mer än 30 meter. De flesta har 15-20 meter. Korallerna på reven tycks ha hyfsad tillväxttakt och hyser massor av små revfiskar. Där ligger också vraket efter den gamla räktrålaren Shakwe. Skrovet är nu överväxt av koraller och tätt bebott av rockor, havsabborrar och skorpionfiskar.
Längre mot söder ligger Watamu. Även där erbjuds hygglig dykning. Området är vackert. De ungefär 20 dykplatserna har förtöjningsbojar för att skona korallerna. Dykare får se manta, valhaj och delfiner plus havssköldpaddor, hajar och de vanliga revfiskarna.
Reven runt den myllrande staden Mombasa är inte vad de en gång varit. Med ett fåtal undantag brukar dykare använda Mombasa enbart som avgångshamn för utfärder till Pemba Channel i Tanzania och utsjöområdena i Kisite-Mpungiti Marine National Park.
Kenyas sydliga dykområden domineras av sandstränderna runt Tiwi, Diani och Gulu. I princip handlar det om en enda jättelång sandig kuststräcka ända ner till Gazi Bay. Dykcentren är väl utbyggda. Små kustrev ligger bara en bit ut. Dykningen kan bli lite enformig. Reven ligger ju där för att skydda sandstränderna. De uppvisar liten variation. Havssköldpaddor, havsabborrar och stingrockor är tämligen vanliga. Ändå tycks dykcentren finnas där mest för badturisternas tillfälliga dykutflykter. Mindre för att erbjuda inbitna dykare upplevelser som får dem att tappa hakan.
Shimoni är annorlunda. Området ligger nära gränsen mot Tanzania. Det består huvudsakligen av öar och skyddas av Kisite-Mpungiti Marine National Park. Där finns ett himmelrike för fisk i stor mängd och mångfald. Reven uppvisar stor variationsrikedom. Revinnevånarna utsätts bara för lokalbefolkningens husbehovsfiske.

Tanzania Pemba Island tar hand om lejonparten av dykningen i Tanzania. Märkligt nog kommer nästan alla dykbåtar där från Kenya. Området är en tidvattenskanal – rik och varierad. Havet i sundet mellan fastlandet och Pemba Island behärskas av starka strömmar. Pemba är en samlingspunkt för allehanda högsjöarter – manta, valhaj, delfiner och taggmakrillar i oöverskådliga mängder. De flesta dykställena ligger...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser