DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
Klimat – ett hett tema
1 av 1

Klimat

– ett hett tema

Av Lene Topp, WWF Verdensnaturfonden

Under december 2007 var extra mycket på gång på Bali – Indonesiens semesterö nummer ett. Ett extra inflöde av flera tusen besökare strömmade till för att delta i FN:s toppmöte om klimatet.

Under december 2007 var extra mycket på gång på Bali – Indonesiens semesterö nummer ett. Ett extra inflöde av flera tusen besökare strömmade till för att delta i FN:s toppmöte om klimatet. I Nusa Dua-området kunde man se poliser och säkerhetsfolk i vartenda gathörn. Det myllrade av propert klädda kvinnliga och manliga tjänstemän med ”viktiga” dokument under armen.
Ett stort evenemang gick av stapeln. Redan dessförinnan hade WWF funderat lite. Vad skulle ändrat klimat innebära för exempelvis Bali – platsen för den stora begivenheten? Vilka fysiska, sociala och ekonomiska följder skulle ändringar i klimatet få för ön och dess turism?
I ett dystert scenario kommer högre temperatur i havet att betyda korallblekning och koralldöd. Kusterna skulle mista de ”vågbrytare” som levande rev utgör. Ovärderliga miljöer för dyk- och snorkelturismen skulle gå förlorade. Man beräknar att korallblekningen skulle tillta i både utbredning och intensitet. Kanske blir den ett årligen återkommande fenomen i Sydostasien omkring år 2020.
Med stigande havsnivå riskerar de viktigaste stränderna för turism att helt enkelt sköljas bort. Det skulle också medföra att andra kustnära livsmiljöer blir ödelagda. Faran är stor för att saltvatten tränger in i viktiga färskvattensreservoarer. Angränsande mindre öar och flacka områden skulle försvinna ner i havet. Stormar skulle bli vanligare. De skulle hota andra kustmiljöer typ mangroveskogar, sumpområden och våtmarker. Balis flygplats ligger precis vid kusten. Vid högre vattenstånd skulle den behöva flyttas.
Klimatet är sannerligen inte att leka med. Bali har en lång rad redan existerande problem typ föroreningar och massor av icke bärkraftiga utbyggnadsprojekt i kustområdena. Tillsammans med dem ser utsikterna inför framtiden tämligen dystra ut. Inte enbart för Bali. Många områden ingår i en region med namnet Koralltriangeln. Havsområdet är gigantiskt. Det sträcker sig från Malaysia, Filippinerna, Indonesien och Öst-Timor till Papua Nya Guinea och Salomonöarna.
Därför hade Koralltriangel-teamen inom WWF och ett par andra stora miljöorganisationer passat på tillfället. De kallade till möte på Bali för ett nytt initiativ: ”Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security”. Närvarande vid den här sidobegivenheten vid Klimattoppmötet var framstående representanter för de sex deltagande länderna. Alla hade ambitionen att genom samarbete få igång omfattande åtgärder. De ville möta de miljömässiga hot som regionen står inför.
Mötet blev en succé. Deltagarna enades om att de behövde en gemensam handlingsplan. Den ska utformas under 2008. Sedan ska den skickas för godkännande på högsta politiska nivå i alla länderna. Huvudinriktningen ska vara effektiv förvaltning av viktiga havsområden. Målet är även att stoppa nedgången i bestånden av hotade arter typ havssköldpaddor.
Sista dagen på Bali inbjöd miljöorganisationerna Indonesiens president Yudhoyono till en sammankomst. Han...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser