DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Biologi  Biologi
På kurs i Marinbiologi
Anders förklarar för oss hur en hummers anatomi är uppbyggd. Imponerande är att de kan regenerera vilken förlorad kroppsdel som helst, till och med ett öga.
På kurs i Marinbiologi
Polyperna på en storpiprensare, Funiculia quadrangularis. De kan bli över 1,5 meter höga.
På kurs i Marinbiologi
På Släggö finns en stege fastmonterad, vilket gör dykningen lättillgänglig.
På kurs i Marinbiologi
Under kursen samlades det in olika marina djur för artbestämning.
På kurs i Marinbiologi
Vi tittade på olika ryggradslösa djur under stereolupp.
På kurs i Marinbiologi
Ägg från bergsstubb vackert fastkletade under ett musselskal. Utan en kurs i marinbiologi hade jag aldrig hittat dessa.

På kurs i Marinbiologi

Med Sveriges enda tröskelfjord som skolgård

Text och foto: Mattias Sellin
När Arkimedes en gång i tiden förstod hur densiteten kunde fastställas sprang han naken ut på gatorna skrikandes eureka! eureka! vilket fritt översatt betyder ”jag har funnit det!”. Här i Lysekil, på gränsen mellan fjord och hav, känner jag mig lika uppspelt som den forne greken. Jag har börjat förstå hur det hänger ihop. Nu vet jag hur lyrtorsk, öronmaneter och bläckfiskar fortplantar sig och livnär sig. Ämnet är intressant, och precis som hur en havsnål suger i sig sin föda, insuper jag all information som marinbiologen Anders Salesjö delar med sig av under två kurser i marinbiologi.

Vi är ett tiotal dykare som anlänt till ett soligt Lysekil för att få ökade kunskaper om marina djur. Hur lever egentligen havets invånare? Hur fortplantar sig kammaneter, smörbultar, tagghudingar och andra arter? Att ägna sig åt marinbiologi innebär studier av växter, djur och andra levande organismer från havet. Sedan drygt femton års tid arrangerar marinbiologen och undervattensfotografen Anders Salejsö kurser inom detta område. Det som låg på schemat i år var ”Havets ryggradslösa djur” samt ”Havets olika fiskar”.

Nässeldjur och blötdjur
Den första kursen på schemat handlar om ryggradslösa djur, det vill säga alla djur i havet utom fiskar, sälar och valar. Vi studerar bland annat svampdjur, nässeldjur, blötdjur, och maskar. Vi lär oss hur de fortplantar sig samt hur deras livscykel ser ut. Teoripass varvas med landbaserade dyk, vars syfte är att samla in djur som senare skall studeras närmare. Att beskåda tagghudingar, mossdjur och leddjur i kraftig förstoring under stereolupp är riktigt fascinerande för den oinvigde. När jag tittar på mossdjuret, Memranipora membranicea blir jag helt förbluffad. Det som för mig med blotta ögat bara liknat skräp på ett tareblad är i självaste verket mängder av kolonibildande hermafroditer som tillsammans bildar ett vackert mönster.

Anders visar sig snabbt vara en god pedagog som hela tiden lyckas hålla oss intresserade.
– Vet ni att jordens längsta djur finns här på Släggö?
– Det är en slemmask vid namnet Lineus longissimus, och den kan bli över 30 meter lång, berättar Anders med ett leende.
Kursen första dagar påverkar mig mer än förväntat och plötsligt simmar jag omkring och lyfter på stenar och letar efter gigantiska maskdjur.

Strukturerat kursupplägg
Dagarna i Lysekil är strukturerade och välplanerade. På förmiddagen genomförs ett dyk samt ett teoripass, och på eftermiddagen har vi två teorilektioner. Utbildningsmaterialet är gediget och innehåller mängder av illustrationer med tillhörande informationstexter. Allt är snyggt sammanställt i en pärm som varje deltagare sedan får behålla. Kurserna går utmärkt att läsa var för sig men jag rekommenderar att man läser båda direkt efter varandra, vilket ger en mycket god helhetsbild av det marina livet längst Västkusten.
Majoriteten av teoripassen är förlagda till Strandflickornas vandrarhem. Inför denna säsong har hela vandrarhemmets källare byggts om för att passa dykande gäster. Tolv bäddar finns uppdelade i två rum, utrustande med separata duschar och toaletter. Utöver detta finns torkrum, ett välutrustat kök samt trådlöst Internet. Kort sagt, allt som behövs för en gemytlig tillvaro. Att kunna äta, sova, genomföra teoripass och greja med dykutrustning på ett och samma ställe är mycket praktiskt.

Ett uppskattat inslag i kursprogrammen är besöken på Havets Hus. Det är en imponerande anläggning som har över 100 olika marina arter i ett 40-tal akvarium...

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Dato Årets to kurser lå i starten af juli 2011

Forkrav Gyldigt dykkercertifikat

Pris ca. 1.600 SEK pr. kursus, eller begge for 3.000 SEK

Anders Salesjö...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser