DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige

Kustlexikon

– #18

Text & Foto: Stefan Beskow

Hällebäck - Branta bohusväggar

Som Sveriges enda egentliga fjord har Gullmarsfjorden ett mycket intressant djurliv. Fjordeffekten gör att du här kan se djur som man inte ser lika frekvent ute i skärgården, i alla fall inte på dykbara djup. Det finns ett flertal mycket bra landdyk som man kan göras i fjorden. Detta i kombination med det intressanta djurlivet gör att fjorden är ett mycket välbesökt dykområde. En mycket populär dykplats i Gullmarsfjorden är Hällebäck.  Här finns två olika dyk du kan göra. Det ena alternativet är att ytsimma bort till udden på höger sida av viken och gör nedstigningen där med berget som referens. Under ytan fortsätter de branta väggarna ner till riktigt djupt vatten så det är viktigt att du håll noggrann kontroll på din djupmätare så att du inte hamnar djupare än du planerat. Det finns gott om gullmarsanemoner, bägarkoraller och på vissa ställen kan du hitta rörmaskar. Diverse skaldjur som trollhummer och krabbtaska kan gömma sig i skrevorna. Ta med dyklampa! Har du riktig tur kan du få se trollkrabba också. Följ därefter väggen och sluttningen tillbaka till igångsplatsen. Dyker du här på våren ska du hålla ögonen öppna för lergök som man kan se på omkring 20 meter på lerbottnen.
Det andra alternativet är att simma nästan rakt ut från hopptornet/stranden i västlig riktning. Här finner du på ca 22 meters djup och djupare några bergsknallar som är täckta av marint liv. Ifall du inte stöter på dem har du förmodligen kommit lite långt åt höger. Simma då på ca 24 meter och håll sluttningen på vänster sida så stöter du förhoppningsvis på dem efter ett tag. Djurlivet på dessa bergknallar är ganska snarlikt det på väggarna till höger i viken med gullmarsanemoner, bägarkoraller och rörmaskar. Väljer du att gå lite djupare ner över lerbottnen kan du bli belönad med piprensare, sjöpennor och cylinderrosor. Titta noga ner i eventuella hålor i lerbottnen, det är inte ovanligt att finna havskräftor här. Eftersom detta dyk är djupare och stundtals sker över lerbotten som lätt kan slammas upp av en oförsiktig fenskpark och förstöra sikten är detta i mitt tycke ett något mer avancerat dyk som kräver lite mer av dig som dykare.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser