DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige

Kustlexikon

– #14

Text och foto: Magnus Lundgren

Alsbäck – Nordsidan av Gullmarsfjorden

Alsbäck ligger på nordsidan av Gullmars-fjorden och här omkring är fjorden som allra djupast. Uppgifter beträffande maxdjup varierar mellan 118-125 meter. Det här klassiska Gullmarnsdyket har en mycket rik och varierad fauna vilket är typiskt för fjorden.
Fisklivet runt Alsbäck är på sin topp ifrån juli och fram tills vattnet blir kallt igen i oktober men alla säsonger har sin egen charm i fjorden. I Alsbäck ser man ibland lite ovanligare arter så som knot, slätvar, bläckfisk och den glittrande guldmusen.
Gullmarsfjorden är Bohusläns största fjord ca 35 km lång inklusive bifjordarna. Den är mellan 1 och 3 km bred och en äkta s k tröskelfjord. Det största djupet finns en bit in i fjorden och trösklarna finns längre ute vid Grundsund och Lysekil där djupet är ca 40 m. Sedan 1980 är Gullmarn, enligt uppgift, Sveriges första och hittills enda marina naturskyddsområde och ingår i EU: s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.
Den s k ”fjordeffekten” innebär att vid inflöde av saltare djupvatten ifrån Skagerrak följer larver och djuplevande organismer med in. Djuren etablerar sig i fjorden på betydligt grundare vatten än i havet utanför. Detta bidrar till fjordarnas stora artrikedom och vi sportdykare kan se djuplevande arter på 30 meters djup och grundare.
Det intressantaste dyket är öster om bryggan där en stor stenhäll är bra att följa till det planerade djupet. Här finns mycket påväxt så som havsnejlikor, hydroider, död mans hand och bägarkorall. På stenhällen finns det alltid något roligt att titta på så här lägger man normalt mest dyktid. En liten bit ut på mjukbotten siktas ofta lergökar och havskräftor.
Väster om bryggan står många vackra cylinderrosor ute på mjukbotten och grundområdet är livligt och intressant. Tänk på att en bra lampa är ett måste vid alla dyk i Gullmarn då det fort blir mörkt en bit ner. På västsidan är botten bitvis täckt av musselbankar där sjöstjärnor i olika färger festar på bivalvingarna.
De bästa dyken i Gullmarn gör man i skymning eller nattetid då mycket djurliv stiger upp i vattenkolumnen. En bra indikation är när man ser rikligt med kräftdjuret krill. De nattdyken brukar alltid bli extra bra.
Det finns många fördelar med Alsbäck. Det är lätt att hitta dit, lätt att ta sig i och ur vattnet och dykplatsen är inte utsatt för strömmar. Så länge man har en bra lampa, inte slammar upp botten för mycket och är försiktig med djupet är det en rofylld, enkel och spännande dykplats och väl värd många dyk.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Fakta

Vägbeskrivning Startar man ifrån Lysekil följer man väg 162 mot Brastad. När ni kört ca 5 km tar Ni till höger vid skylten Alsbäck. Det är efter färjeläget. Följ vägen ned till vändzonen just intill...

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser