DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige

Kustlexikon

– #17

Text & Foto: Anders Nygren och Mikael Eriksson

Kapellskär - Porten mot öst

Kappelskärs hamn är en plats som är väldigt enkel att dyka på, den perfekta platsen för ett avrostningsdyk när man på ett enkelt sätt kan köra bilen hela vägen fram till dykplatsen. Man följer skylten till höger om vid färjeterminalerna mot Estonias minneslund och man parkerar enkelt vid vändplanen med bara ett par meter till ångbåtsbryggan och vattnet. Ibland kan det vara trångt på platsen då en eller annan dykskola kör kurs där.
Väl på plats kan man enkelt vandra in ca 50 meter in i Estonias minneslund och skänka en tanke åt alla de 852 människor som omkom i den tragiska förlisningen den 28 september 1994. På platsen finns även ett enkelt minneskors i trä
Man byter om på betongbryggan både före och efter dyket och slipper på så sätt all sand i utrustningen. Fler sandfria platser att byta om på åt folket! Innan man dyker så är det viktigt att kontrollera turlistorna som finns på anslagstavlan vid bryggan. Skärgårdsbåtarna trafikerar bryggan enligt tidtabell, främst under sommarhalvåret. Då båttrafiken är livlig under sommaren är det viktigt att man för dykflagga.
Ihop från bryggan och landa på sandbotten på någon meters djup. Maximalt dykdjup är ca 23 meter, men som vanligt så hittar man mest djurliv ned till ca 15 meters djup. Att på dagtid simma omkring och öva skills eller spana fisk är nog det som gäller på platsen. Är timingen rätt, eller om man så anser det fel så har man möjlighet att uppleva propellerljudet från en Ålands- eller Estlandsfärja under ytan. En omskakande upplevelse eftersom det känns som om båten är mer eller mindre ovanför en fastän den är en lång bit ifrån.
Nattdykningen är nog det som vi tycker är det bästa med Kapellskär Enkelt, inget bära och ett bra djurliv för fotografen. Det verkligen myllrar av liv under ytan med olika varianter av bultar och plattfiskar och normalt sett finns här även stora simpor. Det finns också en hel del skorv på bottnen som kilar fram och tillbaka i sökandet efter föda eller en partner. För fotografer är det verkligen ingen brist på motiv även på den grundare delen vilket kan ge långa härliga dyk.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser