DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige

Kustlexikon

– #39

Av Rikard Godlund

Nydalen – vid Vättern

Nydalen är ett idylliskt bostadområde vid Vättern. Vid Nydalens småbåtshamn finns en mycket fin dykplats som ofta besöks av dykcenter och klubbar i mellansverige. Dykning vid Nydalens småbåtshamn sker på den lilla udden till höger om norra piren. Dykning från andra platser i anslutning till hamnen är inte tillåtet. Västerut från udden sluttar först botten svagt ned till ungefär tio meters djup innan det blir brantare. På ungefär sex meters djupi riktning nord- väst från udden finns ett stort antal lerhålor som signalkräftor ofta vistas i. Det är kul att leta efter kräftspröt i lerhålornas öppningar och se kräftor maskerade i lera titta fram. Det är överhuvudtaget mycket gott om signalkräftor i Nydalen.
Den brantare sluttningen som tar vid ungefär 150 meter ut sluttar olika mycket beroende på vart du befinner dig i nord- sydlig riktning. Ju längre söderut du går desto brantare blir väggen och ju längre norr ut du går desto svagare sluttar det. Om du följer sluttningen söderut så kan du ganska fort dyka ned till djup på 30-35 meter innan det planar ut igen och det blir ändå djupare utanför. Just eftersom det är enkelt att nå stora djup så nära från land, så har Nydalen blivit ett populärt dykmål för klubbar och dykskolor som ofta förlägger sina djupdyk hit.
De flesta dykare brukar välja att ytsimma en bit ut från udden för att sedan gå ned direkt där den kraftiga sluttningen börjar för att sedan dyka norr eller söderut. Det är sedan enkelt att följa djupkurvan tillbaka, sluttningen upp och sedan hitta en lämplig plats för sitt säkerhetsstopp på runt fem meters djup. Norra piren vid hamnen ger en bra referens under vattnet som många dykare använder för att kunna navigera tillbaka hela vägen till igångsplatsen vid udden.
De vanligaste fiskarna som dykare ser i Nydalen är abborre, gärs och ibland löja. Ute bland stenarna på den brantare delen av dykplatsen går det med lite tur att se lake men det sker inte ofta.
Det är magiskt att se solen gå ned över Vättern och ta en fika med dykkompisarna för att sedan dra på sig torrdräkten för att göra ett kvälls- eller nattdyk i Nydalen. Den flackare delen av dykplatsen ut från udden lämpar sig särskilt väl för det. Det är också större sannolikhet att få se mycket fisk om du dyker på natten. 

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser