DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige

Kustlexikon

#41

Av Rikard Godlund

Kvinnersta Södra - utanför Örebro

Kvinnersta Södra är ett utav två kalkbrott belägna i Kvinnersta utanför Örebro. Det andra kalkbrottet brukar populärt kallas Kvinnersta Norra. Kvinnersta Södra är välbesökt av både sportdykare och fridykare samt på sommaren även av badgäster.
Brottet omges av höga branta bergväggar vilket gör att många badgäster frestas att prova att hoppa från hög höjd ned i vattnet. Det finns en plats på ungefär 13 meters höjd som är särskilt populär att hoppa ifrån.
Kalkbrottet är mycket populärt bland sportdykare. Det finns en hel del abborrar och kräftor att titta på, och med lite tur går det också att få se gädda.
Enklaste och bästa sättet att dyka i Kvinnersta Södra är att simma in i brottet genom den tunnel som leder från ån mellan hästhagarna nära parkeringen. Ån tjänstgjorde som infart till brottet då brytningen pågick. Många dykare brukar välja att ytsimma från åns början fram till bergväggen för att sedan gå ned där tunneln börjar. Om det inte har varit många dykare på plats alldeles innan så kan sikten i ån vara riktigt hygglig, då är det väl värt att spendera även den delen under ytan. Dykning i än kan vara riktigt kul när sikten är god, med gott om abborre och en del fina träd kvar under vattnet. Möjligheten att få se gädda i Kvinnersta Södra är störst i området runt tunneln och ån.
Efter ena väggen i tunneln finns dörröppningen till ett rum som tjänstgjorde som kontor tidigare. Det går att simma in, men det är trångt.
Tunneln mynnar ut på ca 5 meters djup i brottets sydvästra del. Platån där tunneln mynnar ut sträcker sig nästan runt hela brottet på djup mellan 5-7 meter. Om du istället dyker rakt fram från tunnelns mynning så kan du följa den gamla bilvägen ned till en djupare platå på djup mellan 15- 22 meters djup. Det går många historier om vad som finns att hitta på den djupare platån. Några historier som går berättar om ett garage under vattnet med en välbevarad traktor, en lyftkran, en stor tunnel in till grannbrottet Kvinnersta Norra och ett antal husvagnar. De flesta är och förblir skrönor över saker som någons bekant har sett. Det som klart kan sägas om den djupare platån är att det alltid är riktigt kallt och mörkt där. För den som vill dyka där rekommenderas lampa.
Om du följer bergväggen till höger om tunneln till den bortre delen av brottet så kommer du så småningom till en lite ö som sticker upp i brottet. I denna del av Kvinnersta Södra är det ofta god sikt och det finnas en del buskar och mindre träd kvar på botten. För den som fotograferar är det området ett bra val. Det enda problemet är att det är långt att simma dit.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser