DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige

Kustlexikon

#45

Av Joakim Tenglin

"Stegen" – Karlshamn

Jag vänder mig mot havet och ser samma utsikt som ”Utvandrarna, Karl-Oskar och Kristina” en gång måste ha sett när de seglade ut från Karlshamn mot Amerika. Området heter Vettekulla och är en vacker del av den Blekingska kustremsan med blandning av sommarstugor och fasta bostäder. Bokskogen på ena sidan vägen och klippor mot havet på den andra.
Platsen är lättillgänglig men parkeringsmöjligheterna begränsade så samåk gärna om ni är flera.
Stigen som leder fram till vattnet börjar alldeles vid de tre stenblocken nära vägen. Precis före stenhällarna finns en 3-5m bred sandstrandsremsa som också kan nyttjas för i och uppgång om vågor slår in mot klipporna. Det är grunt nära land och man gör bäst i att följa stenkanten eller helst välja igång vid stegen och dyka under lugna förhållanden. Om sydvästan legat på eller blåser starkt är platsen riskabel och hal på det våta berget.
Badstegen sätts dit av de boende under sommaren och är ett gott hjälpmedel även för dykare. Om stegen saknas finns naturliga hyllor ner till vattnet. Det är grunt precis i början men sluttar sedan långsamt för att plana ut vid omkring 12m djup. Anledningen till att man ska ta sig hit och dyka är framförallt enkelheten kombinerat med friska tångbälten och stor variation av övrig fauna med östersjömått mätt.
Vinkelrätt ut från land har man i stort sett sydlig kurs och får i denna riktning snabbast maxdjup. I detta väderstreck är också klippformationerna mest utmärkande. Här och där är det inslag av sandbotten som avlöser klippblocken men simmar man österut nästan direkt efter igång på omkring 5m djup, grundar det snart upp. Passeras denna uppgrundning vidare österut öppnar bottenlandskapet sig till mer utpräglad sandbotten med inslag av stenbumlingar. Använd gärna kompass då området inte är helt lättnavigerat.
De arter som nästan alltid hittas här är stora mängder sjustrålig smörbult samt anhopningar av mysisräkor. Mycket blås-, såg- och snärjtång. Plattfiskar såsom vanlig skrubbskädda, rödspotta och piggvar är också vanliga att träffa på. Andra vanliga arter är tångräkor, svart smörbult, småtorsk, öronmaneter. Ibland ser man stim av mört, sill eller abborre, enstaka gäddor, näbbgäddor, ål, havsöring, mindre kantnål, tångspigg, storspigg.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser