DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige
Kustlexikon #47 – Tvedöra – grustag vid Lund
Kustlexikon #47 – Tvedöra – grustag vid Lund
Kustlexikon #47 – Tvedöra – grustag vid Lund
Kustlexikon #47 – Tvedöra – grustag vid Lund

Kustlexikon

#47

Av Stefan Beskow
Tvedöra – grustag vid Lund

Vissa platser kan ibland förknippas med att kunna se en speciell art med lite större säkerhet än normalt. Ifall du vill få ditt lystmäte stillat när det gäller att få se signalkräftor är Tvedöra grustag lite drygt en mil utanför Lund ett mycket säkert kort! Här kan du på ett enda dyk se hundratals signalkräftor. Det kanske låter som en klyscha men när jag skriver att de faktiskt ligger i drivor så stämmer den beskrivningen här! Dykplatsen kan även vid vissa tillfällen utmärka sig positivt när det gäller sikten. I sötvatten är det långt ifrån alltid som sikten är så speciellt imponerande men när årstiden och förhållandena är de rätta kan sikten här bli en bra bit över tio meter, dock kan den även falla till endast någon enstaka meter när det vill sig illa. Under ytan är växtligheten ganska spartansk och ler/sandbotten breder ut sig. Botten går upp och ner och någon logisk naturlig navigering är svår att göra. Faktiskt påminner mig den gråa bottnen som böljar upp och ner om ett månlandskap. En dykrutt kan vara att börja dyket i en av de små vikarna, ta kompass kurs och simma under ytan till den andra viken. Ibland bryts monotonin av lite grenar och en del stenar. Även en del skräp från tiden som grustag kan ses på bottnen.  Nästan alltid finner du signalkräftor runt de olika objekten som bildar lite skydd för kräftorna. Men du kan även se dem spatsera omkring fritt lite varstans på botten. Du kan naturligtvis se en del fisk när du dyker här också men det finns platser där du har bättre möjligheter att se och fotografera till exempel abborre.
Genom sitt läge i Skåne nära både Lund och Malmö kan Tvedöra vara ett bra alternativ ifall du vill prova på lite sötvattensdykning eller fotografera kräftor. Även vid hård blåst tjänar platsen väl som ett backupdyk ifall vindriktningen gör dykningen svår i havet.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser