DYK på YouTube  DYK på Facebook  Hämta RSS feed  NYHETSBREV!

  Sverige  Sverige
Kustlexikon #48: Värdshusvraket - centrala Stockholm
Kustlexikon #48: Värdshusvraket - centrala Stockholm
Kustlexikon #48: Värdshusvraket - centrala Stockholm
Kustlexikon #48: Värdshusvraket - centrala Stockholm

Kustlexikon

#48

Text och bild: Anders Nygren och Mikael Eriksson

Värdshusvraket - centrala Stockholm

Vrakdykning från land mitt i storstan! Inte illa men fullt lika sant, även om platsen kan vara lite riskabel att dyka på under högsommarperiod då båttrafiken är som tätast. Platsen är en ångbåtsbrygga som trafikeras under sommarhalvåret. Bryggan ligger på Stora Essingen mitt emot Ekensberg, och det är en smal farled mellan Ekensberg och Stora Essingen.
Igång sker bredvid bryggan, och djupet utanför är någon meter vilket gör att ingångsplatsen är väldigt enkel och bekväm. Från den västra bryggpelaren går sedan en vit lina ut till vraket som i allmänhet kallas kort och gott för Värdshusvraket som ligger utan för värdshusbryggan.

Dyket är relativt enkelt, även om det är ett mörkt dyk. Lampa och backup-lampa är mer eller mindre ett måste. Det går utan lampa under en högsommardag, men då måste det vara soligt och mitt på dagen. Platsen ligger i Mälaren, vilket innebär sötvatten i en brungrönaktig färgton som bokstavligen äter/slukar allt ljus. Sikten varierar från någon meter till flera beroende på säsong och djup.

Följ linan ut och efter ca 20-30 meter kommer du fram till vraket. Linan är fastknuten på styrbordssidan på relingen nära båtens för. Vraket är ca 25-30 m (gissat mått) och ca 4 m brett. Ögonmåttet i mörker är inte det bästa, så ta måtten för vad de är…dvs en gissning.
Ett bra dyk är att följa skrovsidan på utsidan ett varv och sedan göra om samma varv fast upp på däck. I aktern finns överbyggnaden kvar och det går att penetrera vraket. Det finns även lastrum i fören där det går att simma in. Uppe på däck finns ofta abborrstim som ger vraket en trevlig karaktär. På fördäck ligger en pinnstol bredvid ett spel/vinsch. Mast saknas. Uppstigning bör ske tillbaka längs samma lina som för dig tillbaka till bryggan. Dykplatsen är ingen bra dykplats för dykare som har dålig orienteringsförmåga eller ofta har behov av att bryta ytan för att kolla läget.

Vraket ligger på 14 meters djup i relativt kolsvart mörker. Dock ett väldigt fint och skrovhelt vrak i trä, som gör platsen mycket trevlig.

Logga in för att se fullständiga artiklar, eller registrera dig om du inte redan har en inloggning på DYK. Båda är här.

Skaffa också prenumeration på DYK tidningen här.

Läs även

Skaffa dig information, inspiration och upplevelser